lhasma10, mainonnan perusteet, 1 ov

1. OPINTOJAKSON ESITTELY

1. OPINTOJAKSON ESITTELY

Mainonnan perusteet (lhasma10) opintojaksolla tehdään tutuksi mainonnan käsite, mainonnalle asetetut tavoitteet ja mainosmuodot. Lisäksi käsitellään mediavalintaan vaikuttavia asioita ja mainosviestin laatimisperusteita.  Tämä opintojakso on yhden opintoviikon laajuinen (1 ov) ja kuuluu Oulun seudun ammattiopiston Kaukovainion yksikön liiketalouden opiskelijoiden pakollisiin opintoihin. Opintojakso koostuu kolmesta pakollisesta lähiseminaarista ja opiskelijan omatoimisesta työskentelystä verkkoympäristössä. Tarkemmat päivämäärät väli- ja loppuseminaarille saatte aloitusseminaarissa.

Tutustu opintojaksolle asetettuihin tavoitteisiin tästä.

Aloitusseminaarissa, aloituskokoontumisessa, selvitetään yleisesti opintojakson suorittamisessa ja siinä etenemiseen liittyviä periaatteita. Aloitusseminaarissa kartoitetaan myös opiskelijoiden ennakkotieto opetettavasta aihealueesta. Käytännössä on havaittu, että opiskelijat, jotka eivät osallistu aloitusseminaariin eivät ymmärrä opintojaksolla etenemisen periaatetta (esim. Moodlen tehtäväalustalla olevien tehtävien suoritustapaa). Aloitusseminaariin osallistuvien on myös havaittu sitoutuvan aidommin opintojakson suorittamiseen. Verkkoympäristössä (Moodlessa) tapahtuvan työskentelyn ohjauksen kannalta on myös tärkeää, että opintojaksoa suorittavilla opiskelijoilla on tietyt yhteiset käsitteet hallussa ennen varsinaisen ohjauksen aloittamista.

Väliseminaarissa opiskelijoita ohjataan lukemaan ja tulkitsemaan eri medioiden mediakortteja (sanomalehti, televisio ja radio sekä internet). Jos opiskelija ei osallistu tähän lähiseminaariin, hänen etenemisensä opintojaksolla loppuun asti pysähtyy tähän. Opiskelija tulee tarvitsemaan tässä väliseminaarissa saamiansa tietoja ja taitoja myöhempien tehtävien suorittamisessa.

Loppuseminaarissa opiskelijat palauttavat offline-tehtävän (käsite selvitetään aloitusseminaarissa). Seminaarissa pidetään mainonnan teoriaa käsittelevä koe.

    – Varaa siis heti itsellesi kalenteriin aika näille lähiseminaaripäiville, sillä muuten et voi suorittaa tätä opintojaksoa! Tarkemmat päivämäärät löydät oppimisalustalta Moodlesta.

Opiskeluaikataulu aiheiden käsittelyjärjestyksessä:

1.      Aloitusseminaari (pakollinen lähitapaaminen)

2.      Mainonnan teoria

3.      Mainonnan kohdentaminen

4.      Mainonnan luonne

5.      Mainonnan syyt

6.      Mainonnan tavoitteet

7.      Mainonnassa huomioitavaa

8.      Väliseminaari (pakollinen lähitapaaminen)

            -  Mediavalintojen tekeminen

9.      Mainosviestin laatimisperusteet

10.    Loppuseminaari (pakollinen lähitapaaminen)

            - Koe

Sivun alkuun>

Tutustu Moodleen