Ammattikeittiöiden varastointi,1 OV

Yleistä

Elintarvikkeiden hankinta ja ostotoiminta

Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja tarkistaminen

Elintarvikkeiden varastointi ja säilytys

TVT- ammattikeittiössä

Kestävä kehitys

Opintojakson tavoitteet ja arviointi

 

Elintarvikkeiden varastointi ja säilytys

Lainsäädäntö

Lainsäädännön tarkoituksena on yleinen elintarvikehygienia. Sen tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellista riskeiltä. Elintarvikehygienia koostuu seuraavista osatekijöistä

·        elintarvikkeiden vastaanotto ja varastointi

·        elintarvikkeiden esikäsittely

·        ruuan valmistus

·        käsittely

·        pakkaus

·        kuljetus

·        varastointi

·        vähittäismyynti ja tarjoilu

 

Elintarvikelaki, soveltamisala, pykälät 1-3

Terveydensuojelulaki, etenkin luvut 1-2, 4-6 ja 8

Terveydensuojeluasetus, etenkin luvut 2-4 ja 6

Hygienialaki, soveltamisala, pykälät 1-4

 

Inventaario 

Inventaariossa lasketaan varastossa olevien elintarvikkeiden todellinen määrä ja arvo. Inventoinnin tarkoituksena on todellisten raaka-ainekustannusten seuraaminen. Esimerkiksi kuukausittain tehtävässä inventoinnissa tarkastellaan sen kuukauden ajalta tehtyjä ostoja ja verrataan niitä saman kuukauden ajalta ruoanvalmistukseen käytettyihin raaka-aineisiin. Tuloslaskelmissa huomioidaan, että osa raaka-aineista on voinut tulla jo edellisen kuukauden aikana tai kaikkia raaka-aineita ei ole käytettykään sen kuukauden aikana. Inventaario voidaan tehdä kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain. Varastossa olevat raaka-aineet ovat arvonlisäverottomia.

 

 Sivua koskevat linkit Oppimistehtävät