Ammattikeittiöiden varastointi,1 OV

Yleistä

Elintarvikkeiden hankinta ja ostotoiminta

Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja tarkistaminen

Elintarvikkeiden varastointi ja säilytys

TVT- ammattikeittiössä

Kestävä kehitys

Opintojakson tavoitteet ja arviointi

 

Opintojakson tavoitteet ja arviointi

Elintarvikkeiden hankinnassa  ja ostotoiminnassa keskeisenä sisältönä on taloudellinen ja tulostavoitteellinen toiminta.

Elintarvikkeiden vastaanottamisessa ja tarkistamisessa  keskeisenä sisältönä  on suurtalouden elintarvikkeiden tuntemus, vastaanottaminen, varastointi ja esikäsittely.

Elintarvikkeiden varastoinnin ja säilytyksen keskeisenä sisältönä on ruuanlaadunvarmistus, keittiön omavalvonta ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen.

Tieto- ja viestintätekniikan   keskeisenä sisältönä on kannattava ja taloudellinen toiminta sekä tietotekniikan käyttö suurkeittiössä.

Kestävä kehityksen keskeisenä sisältönä on suurkeittiön jätehuolto ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen.

Arviointi