Ammattikeittiöiden varastointi,1 OV

Yleistä

Elintarvikkeiden hankinta ja ostotoiminta

Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja tarkistaminen

Elintarvikkeiden varastointi ja säilytys

TVT- ammattikeittiössä

Kestävä kehitys

Opintojakson tavoitteet ja arviointi

 

  TVT- ammattikeittiössä

Tarjolla on varastohallinto-ohjelmia erilaisten varastojen ylläpitoon. Ohjelmilla hoidetaan lähetyslistojen, varasto-ottojen ja  inventaariotietojen kirjaamiset. Lisäksi ohjelmilla voidaan tehdä ostotilaukset.

Nykyään toimittajilla on tarjolla automaattisia omavalvontajärjestelmiä. Varastotiloissa voi järjestelmään kytkeä esim. kaikki jäähdyttämö tilat. Järjestelmä näyttää ja tallentaa kaikki lämpötilatiedot ja työntekijät voivat seurata lämpötilatietoja näytöstä. Mikäli lämpötilat ovat oikeat ja annettujen rajojen sisällä, näytöllä näkyy lämpötilaa osoittava lukema. Jos säädetyt raja-arvot ylittyvät tai alittuvat, varoittaa laite siitä. Hälytystieto voidaan siirtää esim. suoraa matkapuhelimeen tai muuhun hälytysjärjestelmään.

  Sivua koskevat linkit  Oppimistehtävät