DAMITU1-2, TYÖVÄLINEOHJELMIEN TEHOKÄYTTÖ 2 OV

1. Tavoitteet

2. Sisältö

3. Tarvittavat ohjelmat

4. Alkutapaaminen

5. Opiskelutavat

6. Kurssin arviointi

7. Aikataulu

8. Ohjaus

JOHDANTO

1. Tavoitteet

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat jo Windows-käyttöjärjestelmän ja työvälineohjelmien (Excel, PowerPoint, Word) perusteet. Opintojakson aikana opiskelija syventää taitojaan PowerPointin, Excelin ja Wordin käytössä.

Työvälineohjelmien tehokäyttö DAMITU 1-2 kuuluu datanomin käytöntuen perustutkinnon pakollisiin ammatillisiin opintoihin.

2. Sisältö

  • Laajuus 2 ov

Käsiteltävät aihealueet ovat:

  • PowerPoint: Suunnittelumallin luominen yritykselle

  • Excel: Viittauksien, taulukkoryhmien, mallien, suojausten ja funktioiden käyttö

  • Word: Mallien, tyylien, luetteloiden, sähköisten lomakkeiden ja yhdistämistoimintojen luonti ja käyttö

  • Makrojen nauhoittamisen ja kirjoittamisen perusteet, Word- ja Excel- esimerkein

  • Työvälineohjelmien yhteiskäyttö

  • tiedostojen siirto www-palvelimelle

  • www -sivujen luonti ja tallennus html- ja pdf -muotoon.

3. Tarvittavat ohjelmat

Opintojaksolla tarvitaan Windows-käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone ja tavallisimmat työvälineohjelmat (Word 2007, Excel 2007ja PowerPoint 2007) sekä Internet-selain.

Aineisto on laadittu käyttäen esimerkkinä Windows XP-käyttöjärjestelmää ja Office 2007 Professional-ohjelmistoa.

4. Alkutapaaminen ja välitapaaminen

Alkutapaamisessa tutustutaan verkko-oppimisympäristön käyttöön. Sovitaan kurssin suoritustavasta ja arviointiperusteista.

Välitapaamiskerrat eivät ole pakollisia, mutta silloin on mahdollisuus saada henkilökohtaista opastusta.

5. Opiskelutavat

Kurssin sisältö on jaettu kuuteen teemaan. Kuhunkin teemaan liittyy aineistoa, jonka pohjalta tehdään oppimistehtäviä.

Oppimistehtävät palautetaan tehtävässä annetun ohjeen mukaisesti oppimisympäristöön.

Myös osioihin liittyvät esimerkkitehtävät palautetaan jaksojen lopussa oppimisympäristöön.

6. Kurssin arviointi

Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien palauttamista annetun aikataulun mukaisesti. Oppimistehtävät tulee tehdä itsenäisesti. Toisen opiskelijan tehtävien kopiominen voi aiheuttaa kurssin keskeytymisen.

Kurssin arvosana annetaan oppimistehtävien perusteella (tai tentin). Sovitaan yhteisesti aloituskerralla.

7. Aikataulu

Aikataulu näkyy Moodlessa tehtävän palautusten yhteydessä.

8.Ohjaus

Opettaja antaa palautteen kustakin oppimistehtävästä Moodlen välityksellä. Muu ohjaus tapahtuu Moodlessa olevan forumin ja sähköpostin välityksellä.

Palautteen tarkempi ajankohta ja viive ilmoitetaan aloituskerralla.