VV1209, www-sivujen suunnittelu, 1 OV

1. OPINTOJAKSON ESITTELY

1.1. Yleistä

1.2. Opintojakson sisältö lyhyesti

1.2.1. Opintojen suorittamisessa eteneminen

 

Sivukartta

1. OPINTOJAKSON ESITTELY

1.1. Yleistä

Tämä osaopintojakso (1 ov) kuuluu kahden osaopintojakson muodostamaan opintojaksokokonaisuuteen (2 ov), joilla sekä opetellaan suunnittelemaan että toteutetaan (+julkaisemaan) www-sivut. Tämän osaopintojakson osuus koskee nimenomaan sisällön suunnittelua eli sitä, mitä asioita tulee huomioida www-sivuja suunniteltaessa, miten visuaalinen ilme sivustoille valitaan ja miten kertoa www-sivuilla myyvästi ja markkinointihenkisesti yrityksen ja/tai toimialan asioista. (Myöhemmin sana osaopintojakso korvataan tässä tekstissä opintojakso-ilmaisulla.)

Varsinaisena tuotoksena tällä opintojaksolla syntyy pienimuotoinen graafinen ohjeistus sivustojen visuaaliselle ilmeelle ja suunnitelma, jonka pohjalta voi seuraavassa vaiheessa (osaopintojaksossa VV1210 - Osao KauL:ssa lähiopetuksena) edetä sivustojen tekniseen toteuttamiseen ja julkaisemiseen. Käytännössä näissä opinnoissa on siis kysymys www-sivujen sisällöntuotannon opettelemisesta, eikä vielä itse julkaisutekniikasta.

Opintojakso on tarkoitettu myös niille ihmisille, jotka haluavat oppia näkemään, mitä kaupallisille www-sivuille voi ja kannattaa laittaa (siis varsinainen sisältö). Opintojakso sopii hyvin aloittelijalle, mutta myös ns. tekniset taidot hankkineelle ihmiselle, jolle sisällöntuotantoon liittyvät asiat tuottavat ongelmia.
 

2.2. Opintojakson sisältö lyhyesti

Opintojaksossa käydään lävitse WWW-sivujen suunnittelussa huomioitavat asiat (layout, teksti, värit, yhdenmukaisuus, grafiikka). Materiaalissa painotetaan erityisesti sitä, että suunniteltavan sivustokokonaisuuden tulee olla kohderyhmää ajatellen käyttäjäystävälliseksi suunniteltu.

Lisäksi huomioidaan mitä erityisesti kaupalliseen tarkoitukseen rakennettavien erityyppisten WWW-sivustojen suunnittelussa ja hallinnassa tulee painottaa. Oppiaineistosta on hyperlinkkejä muualle Webiin. Näihin materiaaleihin tutustuminen kuuluu myös opintojaksolla tehtävään työskentelyyn. Linkit avautuvat omiin ikkunoihinsa. 

 

2.2.1. Opintojen suorittamisessa eteneminen

Opintoihin kuuluu pakollisena osana myös kolme lähikokoontumista. Ensimmäisellä lähiopintokerralla aktivoidaan opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden tunnukset Moodle-ympäristöön. Toisen lähiopintokerran jälkeen avautuu lähiopintoihin osallistuneille Moodlessa olevat jatkotehtävät. Kolmannelle lähiopintokerralle osallistumisen ja kaikkien harjoitustehtävien hyväksytysti suorittamisen jälkeen opintojaksosta saa itselleen suoritusmerkinnän (oppilaitoksen ulkopuolelta osallistuvat saavat itselleen osallistumistodistuksen). Opintojaksoon kuuluu tehtäviä, joiden tarkempi ohjeistus löytyy Moodlen oppimisympäristöstä. Lisäksi tehtävien palautus tehdään pääsääntöisesti Moodleen.

Etene oppiaineistossa järjestyksessä (luku 1, 2, ..8). Voit myöhemmin aina tarvittaessa palata oppiaineiston aikaisemmille sivuille. Tehtävien kannalta on erityisen tärkeää, että odotat opettajalta kommentit ennen seuraavaan tehtävään siirtymistä.

1.  Aloitusseminaari (lähiopetus - Moodlen tunnuksien aktivointi)

2.  Opintojakson esittely

3.  Eri toimialojen www-sivut

4.  Viestin kohdentaminen

5.  Sivustorakenteet

6.  Suunnittelun teoriaa

7.  Graafinen ohjeistus

8.  Suunnitelman laatiminen I

9.  Väliseminaari (lähiopetus - Moodlen jatkotehtävien aktivointi)

10.   Suunnitelman laatiminen II

11.   Yhteenveto

12.   Loppuseminaari (lähiopetus - opintojakson päätös)

Sivun alkuun>

Tutustu Moodleen