Ammattikeittiöiden varastointi,1 OV

Yleistä

Elintarvikkeiden hankinta ja ostotoiminta

Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja tarkistaminen

Elintarvikkeiden varastointi ja säilytys

TVT- ammattikeittiössä

Kestävä kehitys

Opintojakson tavoitteet ja arviointi

 

Yleistä

Ammattikeittiöiden varastointi alkaa elintarvikkeiden hankinnalla ja ostotoiminnalla sekä elintarvikkeiden vastaanottamisella.  Elintarvikkeiden vastaanottamisessa tarkistetaan kuorma ja huomioidaan omavalvonnan ohjeistus. Luetaan pakkausmerkinnät ja  elintarvikkeet siirretään varastoihin sekä tehdään mahdolliset reklamaatiot.  Lainsäädännön määräysten tunteminen on osa varastotoimintoja. Kestävän kehityksen ja uuden teknologian antamien edellytysten huomioiminen ovat nykyään myös varastotoiminnassa tärkeitä. Omavalvonta määräysten noudattaminen on koko varastoinnin osalta laissa määrättyä. Inventaarion tekeminen kuuluu myös varastointiin.