Pääsivu

Kurssin ohjaaja

>

Profiili
> Yhteystiedot

 Kurssivinkit

>

Tehtävät
> Kirjallisuus
> Linkkivinkit
> Käsitteitä

Työyhteisössä toimiminen   (1ov, 40 h)

Kurssin suunnittelu Nina Heikkinen ja Jukka Vehmas

Kurssin osiot
1 Opiskelun aloitus 5 Projektityöskentely
2 Johdantoa työyhteisössä toimimiseen 6 Projektityö
3 Organisaatiot    
4 Johtaminen    
Kurssin yleiskuvaus
Sisältö:

Yksilöllinen ja yhteisöllinen toiminta organisaatiossa ja organisaation laadun kehittämisessä.

Tavoitteet:

Opiskelija osaa kuvailla toimivan työyhteisön ja analysoida toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa kuvailla organisaation kehitystekijät ja laatia organisaation toimintoihin liittyviä prosessikuvauksia. Hän hallitsee tiimi- ja projektityöskentelyn periaatteet ja kykenee laatimaan sekä toteuttamaan organisaation toimintaan liittyvän kehitysprojektin. Hän pystyy arvioimaan yksilön ja organisaation toimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta.