mrassu5,tuotetuntemus, 1 OV

 

JOHDANTO

Ammattitaitoisen asiakaspalvelijan tunnusmerkkeihin kuuluu hyvä tuotetuntemus!

Asiakaspalvelijan tulee lisäksi olla laatutietoinen, ympäristövaikutukset huomioon ottava, uudistumis- ja oppimishaluinen, joustava, sekä hänen tulee tietää liikkeen valikoimat. Palveltavat asiakkaat ovat vaativampia ja tiedonhaluisempia kuin ennen.

Tuotetuntemuksen kurssilla käsitellään tuotantoon liittyviä asioita kuten tuottavuus, tuotekehitys ja tuotteen elinkaari. Lisäksi opiskellaan laatuun ja standardisointiin kuuluvia käsitteitä. Pakkauksista perehdytään pakkausten tehtäviin ja erilaisiin pakkausmateriaaleihin. Tuotetuntemukseen kuuluu myös tietoisuus käytetyistä tuotteista, jätteistä ja ympäristöstä sekä kestävästä kehityksestä.

Nykyisen lainsäädännön mukaan elintarvikkeiden kanssa työskentelevien on oltava perillä elintarvikehygieniasta. Hygieniapassin suorittaminen vaaditaan helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita käsitteleviltä henkilöiltä. Tällä kurssilla käydään hygieniapassiin vaadittavat perustiedot ja kurssin jälkeen onkin mahdollista suorittaa kurssiin kuulumaton erillinen kirjallinen koe, hygieniatesti.

Kurssi suoritetaan tekemällä materiaaliin sisältyvät tehtävät hyväksytysti. Yksi tehtävistä on laajempi, jossa kootaan kurssilla käsitellyt asiat yhteen esittelemällä jokin itse valittu tuote. Tätä tuotekansiota kannattaa alkaa työstämään aihealueittain kurssin edetessä. Tämä tehtävä myös arvioidaan numeroin. Lisäksi kurssin lopuksi pidetään kirjallinen koe.

 

Materiaali on laadittu käyttäen lähteenä seuraavia kirjoja:

Raivio, Liisa - Lepola, Reija 2000. Tuotetuntemus. WSOY. Porvoo.

Pakkanen, Riitta - Oksanen Pirkko-Liisa 2003. Voinko olla avuksi? Kirja myyjälle. WSOY. Porvoo.

Elintarvike ja Terveys-lehti. Hygieniaopas. 2006. Vammala.