SISÄINEN YRITTÄJYYS,1 OV

1. Yleistä

2.Sisäinen yrittäjyys 

LUKU 5

1. Yleistä

” Yrittäminen on etuoikeus, joka kuuluu meille kaikille. Yrittäminen tuo usein mieleen oman yrityksen perustamisen, mutta yrittäjyyttä ja yrittävyyttä voi olla missä tahansa. Sillä tarkoitetaan tapaa katsella asioita ja toimia. Yrittäjyys on mahdollisuuksien näkemistä, uuden oppimista sekä käytännön tekoja ja toimintaa. Maailma on täynnä mahdollisuuksia ja vielä tekemättömiä keksintöjä! Sinun keksintösi voi olla pieni asia tai oivallus, jolla teet oman työsi tai työpaikkasi vähän paremmaksi. Se voi olla pieni huomaavainen ele, joka osaltaan muuttaa työpaikan ilmapiiriä paremmaksi. Se voi olla suuri oivallus, jonka tuloksena koko yrityksen toiminnan perusajatukset muuttuvat. Se voi olla mitä tahansa. Se vaatii etsivän ja uteliaan mielen.

SUURET ASIAT OVAT PIENTEN TEKOJEN SUMMA!” (Huuskonen, 1999, 3)

2. SISÄLTÖ 4 / TEEMA 4 Sisäinen yrittäjyys

Sisäinen yrittäjyys oppimisteeman tavoitteena on selkiyttää sisäisen yrittäjyyden käsitettä työntekijänä toimiessa. Tutustut lähdeaineiston avulla sisäiseen yrittäjyyteen (etsi tietoa sisäisestä yrittäjyydestä hakusanalla à sisäinen yrittäjyys). Mitä sisäinen yrittäjyys toisen palveluksessa tarkoittaa? Miten toimit ollessasi sisäisesti yritteliäs? Mitä hyötyä sinulle on sisäisestä yrittäjyydestä? Entä miten työnantajasi ja muut työyhteisön jäsenet hyötyvät yritteliäästä asenteestasi ja toiminnastasi?

 

Käy kirjoittamassa ajatuksiasi sisäisestä yrittäjyydestä moodlen keskustelufoorumiin. Mielipiteet tulee olla perusteltuja ja pohjautua johonkin lähteeseen. Kommentointi tapahtuu keskustelufoorumissa xx xx xxxx – xx xx xxxx välisenä aikana ja on jokaisen velvollisuus.