SISÄINEN YRITTÄJYYS,1 OV

1. Yleistä

2. Minä asiakaspalvelijana  

LUKU 3

1. Yleistä

Me jokainen suuntaamme havainnointiamme omien tarpeiden mukaisesti. Tämä tapahtuu joko tiedostaen tai tiedostamatta. Minä asiakaspalvelijana oppimisteeman sisällöllisenä tavoitteena on tarkastella ja pohtia millaisia valmiuksia tarvitsemme palveluammatissa työskennellessä. Perehdyt lähdeaineistoa apuna käyttäen itsetuntemukseen ja vuorovaikutustaitoihin suhteessa kauneudenhoitoalan ammatissa työtehtävissä eteen tuleviin vuorovaikutustilanteisiin.

 

2. SISÄLTÖ 2 / TEEMA 2 Minä asiakaspalvelijana

AVAIN-/HAKUSANOJA (esim. hakiessasi tietoa kirjastosta ja internetistä)

 

Asiakaspalvelu

Tarpeet

Palvelu

Vuorovaikutustaidot

Etiikka

  

Esimerkkejä kirjalähteistä:

 

Marckwart 2011: Ole hyvä asiakaspalvelija

Lunberg & Töytäri 2010: Asiakaspalvelun- pikkujättiläinen

Reinboth 2008: Johda ja kehitä asiakaspalvelua

Pakkanen, Korkeamäki, Kiiras 2009: Palvelun taitajaksi

Lahtinen ja Isoviita 2001: Asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusteet

Koskinen 1995: Mikä on oikein?

 

Kirjoita minä asiakaspalvelijana aiheesta essee. Hyödynnä tehtävän tekemiseen Minä ihmisenä – teemassa kirjoittamaasi esseetä. Millainen on hyvä asiakaspalvelija? Millaista on hyvä asiakaspalvelu? Onko se ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa asiakaspalvelija pyrkii mahdollisimman hyvin toteuttamaan asiakkaan tarpeita ja odotuksia? Palvelu, mitä se on? Kohteliaita sanoja? Miellyttämistä? Nöyrtymistä? Taitoa palvella erilaisia asiakkaita?

  

 Voit käyttää seuraavia tehtävää ohjaavia kysymyksiä apuna jäsentäessäsi esseetä à

 

·         mitä asiakastuntemus/ihmistuntemus tarkoittaa?

·         mitä asiakkaan palveleminen vaatii?

·         millaisia valmiuksia ja taitoja kauneudenhoitoalan ammatissa(parturi-kampaaja tai kosmetologi) tarvitaan?

·         mitkä ovat sinun vahvuutesi valmiuksissa ja taidoissa? Mitä haluaisit itsessäsi kehittää?

·         Mikä on asiakaspalvelutyön mielenkiintoisin puoli(perustele)? Mikä asiakaspalvelutyössä on mielestäsi vaikeinta(perustele)?

 

KIRJOITA PERUSTELLUSTI

 

PALAUTUS: Tehtävä 2A palautetaan moodlen palautuslaatikkoon(palautuslaatikko 2A) xx/xx xxxx mennessä.

 

Kirjoittaessasi esseetä tai sen tehtyäsi, käy kommentoimassa minä asiakaspalvelijana teemaa moodlen keskustelufoorumissa. Kommentointi tapahtuu keskustelufoorumissa xx xx xxxx – xx xx xxxx välisenä aikana ja on jokaisen velvollisuus.

Ilmaise mielipiteesi ainakin seuraavista asioista à

 

·         asiakaspalvelutyön mielenkiintoisimmat / mukavimmat puolet ja vastaavasti varjopuolet

·         millainen on tyypillinen asiakas hiusalalla