SISÄINEN YRITTÄJYYS,1 OV

1. Yleistä

2. Minä työntekijänä  

LUKU 4

1. Yleistä

Olet aikaisemmissa teemoissa pohtinut ihmiskäsitystäsi ja asiakaspalvelutaitojasi sekä asiakaspalveluammatin ominaispiirteitä. Näiden asioiden tiedostaminen on tärkeää oman ammatinkuvan ja ammatti-identiteetin kehittymisen ja selkiyttämisen kannalta.

Minä työntekijänä oppimisteeman tavoitteena on perehtyä parturi-kampaajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin työntekijän näkökulmasta.

2. SISÄLTÖ 3 / TEEMA 3 Minä työntekijänä

 

AVAIN-/HAKUSANOJA (esim. hakiessasi tietoa kirjastosta ja internetistä)

Työehtosopimus

Hiusalan työehtosopimus

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin (käytä tekstinkäsittelyohjelmaa)

 

1.    Mitä hyötyä sinulle työntekijänä on ammattiliiton jäsenyydestä?

2.    Mistä asioista sinun on syytä sopia työnantajan kanssa tehdessäsi työsopimusta?

3.    Selvitä, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteään palkkaukseen? Mikä on palkkasi vuosi valmistumisen jälkeen?

5.    Mikä on keskimääräinen työaikasi ja kuinka se voidaan jakaa? Mitä työehtosopimuksessa on sovittu vapaapäivistä?

6.    Työskenneltyäsi samassa yrityksessä kaksi vuotta kokoaikaisena, kuinka paljon sinulle on kertynyt vuosilomapäiviä?

 

PALAUTUS: Tehtävä 3 palautetaan moodlen palautuslaatikkoon(palautuslaatikko 3) xx/xx xxxx mennessä.