SISÄINEN YRITTÄJYYS,1 OV

1. Luku

2. Teoriaa 

1. Yleistä

Tervetuloa Sisäinen Yrittäjyys -verkkokurssille. Kurssi toteutetaan verkkokurssina Moodle-oppimisalustalla.

2. Teoriaa

 

 

Kauneudenhoitoala on moni-ilmeinen ja luova ala, jossa esim. parturi-kampaajat ja kosmetologit toimivat erilaisten ihmisten ja työtehtävien parissa. Jokainen opiskelija rakentaa opiskelunsa aikana itselleen oman näköisensä ammatinkuvan. Osaamisen voi rinnastaa opiskelijan motivaatioon eli siihen kuinka ahkerasti ja mielenkiinnolla hän ottaa haasteita vastaan. Opettajien tehtävänä on luoda virikkeitä ja haastavia oppimisväyliä, jotka auttavat ja ohjaavat näkemään ammatin monipuoliset toimintamahdollisuudet työelämän tarpeisiin.

TAVOITTEET à

Sisäinen yrittäjyys verkkokurssin tavoitteina on selvittää ihmiskäsitystä eli millainen minä olen ihmisenä, millainen olen asiakaspalvelijana ja työyhteisön yhtenä jäsenenä sekä mitä tarkoittaa sisäinen yrittäjyys työntekijänä toimiessa. 

Sisäiseen yrittäjyyteen kasvaminen mahdollistaa tien parempaan palveluun ja tätä kautta menestymiseen työelämän markkinoilla. Kurssin tarkoituksena on suunnata ajattelua sisäiseen yrittäjän ominaisuuksiin ja asiakaslähtöiseen toimintaan. Nämä edellä mainitut ovat tekijöitä, jotka yhdessä luovat perustaa motivoituneelle, mielekkään työn tekemiselle ja yrityksen menestykselle.

 

ARVIOINTI à

 

Arviointi perustuu tehtävien sovitusti palauttamiseen, aiheiden pohdintaan ja keskustelufoorumin käyttämiseen. Verkkokurssi kuuluu osana yrittäjyys ja yritystoiminnan opintoihin. Arviointikriteerit on käyty yhdessä läpi verkkokurssin orientoitumistunnilla.