5.2.1.4.11,KULUTTAJAKASVATUS VERKOSSA, 1 OV

1. Yleistä

1.1. Tavoitteet

1.2. Sisältö ja opiskelun toteuttaminen

1.3. Tarvittavat ohjelmat ja apuvälineet

1.4. Kurssin suorittaminen

1.5. Kurssin arviointi

1.6. Aikataulu

1.7. Aloitusinfo

1.8. Ohjaus

LUKU 1

1. Yleistä

Tämän verkkokurssin tarkoituksena on tutustua verkossa tapahtuvaan kuluttajakauppaan ja sen ominaisuuksiin.  Kurssin tarkoituksena on kehittää riittäviä valmiuksia toimia tehokkaasti markkinoilla vastuuntuntoisena ja älykkäästi toimivana kuluttajana. Kurssin puitteissa on mahdollista myös osallistua ajankohtaisiin kilpailuihin ja saada niihin tukea.

Materiaalin tuottamiseen on käytetty sekä lähteitä Internetissä että ajantasaisia markkinoinnin yms. oppikirjoja, jotka tarkentuvat aihealueittain. Joitakin käytännön esimerkkejä on otettu malliksi vanhemmista julkaisuista. Tervetuloa mukaan Kuluttajakasvatus verkossa -verkkokurssille. Toivottavasti kiinnostus päivittäisissä toimissa talousajatteluun jää elämään, valmiiksi emme tule näissä asioissa laisinkaan.

Kuva 1. Vastuuntuntoinen kuluttaja

1.1. Tavoitteet

Tavoitteena on varmistaa, että opiskelija:

  • oppii erottamaan toisistaan verkossa olevan informaation ja mainonnan
  • tuntee liikemaailman näkökulmasta älykkäästi toimivan kuluttajan keskeiset käsitteet ja kuluttajakaupan säännöt verkossa
  • oppii laskemaan veron tai tullin verkosta hankkimilleen tuotteille sekä arvioimaan verkkokaupan toiminnan luotettavuutta erilaisten työkalujen avulla
  • vertaa erilaisten maksutapojen ja kanta-asiakasetujen taloudellisuutta verkossa tutustumalla sähköisen kaupankäynnin kasvualoihin
kehittää henkilökohtaista talouden- ja riskienhallintaa verkossa

1.2. Sisältö ja opiskelun toteuttaminen

Verkkokurssin sisältö on jaettu neljään pääteemaan ja kaikille pakolliseen Arviointiosaan: Verkkomainonta ja informaatio, Kuluttajakauppa verkossa, Verkkokauppa ja Talouden- ja riskienhallintaitojen kehittäminen. Jokaiseen teemaan liittyy aineistoa ja linkkejä, joiden pohjalta tehdään erilaisia oppimistehtäviä. Lisäksi verkkokurssi mahdollistaa osallistumisen ajankohtaisiin kilpailuihin ja aihetta tarkennetaan arviointiosaan verkkokurssin kuluessa. Arviointiosaan liittyvät tehtävät tehdään ja palautetaan erikseen vihkoon tehtynä luonnosteluna ja projektiasiakirjana. Huomaa, että arviointiosaan liittyvää projektia työstetään vähitellen kurssin aikana.

1.3. Tarvittavat ohjelmat ja apuvälineet

Opintojaksolla tarvittavat ohjelmat esitetään kurssin alussa: ohjelmissa tulisi olla mahdollisuus mm. tekstin- ja kuvankäsittelyyn ja Internet-selain on tarpeellinen.  Arviointiosan tehtävien suorittamiseen tarvitset kynän, kumin, A4-kokoa oleva vihkon, laskimen ja viivoittimen. Vihkoon tehdään kaikki laskutehtävät sekä oman projektin luonnostelu. Vihko palautetaan arvioitavaksi Moodlessa erikseen tarkennetussa aikataulussa opettajalle ennen kurssin loppua.

1.4. Kurssin suorittaminen

Alkutapaamisessa tutustutaan verkkokurssin käytännön järjestelyihin, tavoitteisiin ja verkko-oppimisympäristön käyttöön. Opiskelijan etenemistä seurataan säännöllisesti viikoittain annettavalla palautteella. Aloitusinfo on kaikille osallistujille välttämätön. Muut aikataulut, jolloin on mahdollista saada tukea opinnoissa, tarkentuvat Moodleen kurssin alettua.

1.5. Kurssin arviointi

Kurssin suorittaminen edellyttää oppimistehtävien palauttamista annetun aikataulun mukaisesti hyväksytysti oppimisympäristöön. Arvioinnissa huomioidaan neljään pääteemaan liittyvät oppimistehtävät sekä arviointiosan projektityö, joka aloitetaan heti kurssin alussa. Arvosanaa annettaessa huomioidaan suunnitelmallisuus, vastuullisuus, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

1.6. Aikataulu

Tarkennettu aikataulu on annettu oppimistehtävien yhteydessä Moodlessa.

Kuva 2. Verkossa olevan tiedon varastointi

 

1.7. Aloitusinfo

Tervetuloa Kuluttajakasvatus verkossa 1 ov osajaksolle

Opiskelijan materiaali:

Tarvitset itsellesi ruutuvihkon, johon lasketaan laskutehtävät ja kootaan kurssin aikana tietoa omasta projektin aiheesta eli arvioitavasta tehtävästä (kaikille pakollinen)

Ohje tehtävien palauttamiseen ja arviointiin:

Vihkotehtävien laskeminen -ohje:

* 1 lasku / sivu ja tee mahdolliset kuvat ja selitykset erittäin tarkasti

*Vihkotehtäviin kirjoitetaan myös sanallinen tehtävänanto mukaan.

Pelkkä laskutoimitus ei riitä vastaukseksi.

Vihkotehtävien arviointi: 

* Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siisteyteen (kuvat tarkkoja ja merkinnöissä käytetty viivainta jne.) ja siten tee marginaalit 2 ruutua vihkon oikeasta reunasta. Tärkeää on siis koko laskeminen välivaiheineen sekä tulosten oikeellisuus

* Lyhyissä laskutehtävissä voi laskea useamman laskun samalle sivulle. Silloin vedetään kuitenkin selkeä viiva erottamaan edellistä päättyvää laskua ja uutta alkavaa laskua. Käytetään vihkolaskutehtävissä tarvittavia apuvälineitä kuten laskinta,  viivaimia, lyijykynää ja pyyhekumia jne. Mustekynällä laskettuja tehtäviä ei huomioida vihkotehtävissä.

 

Sanalliset tehtävät ja keskustelutehtävät palautetaan suoraan Moodle-ympäristöön ja siten tarvitset toimivat

tunnukset moodle.osao.fi -ympäristöön.

 

Moodlen kautta palautettavat -tehtävät: Klikataan palautuskansiota ja selaa painikkeella etsitään tiedosto omalta koneelta ja palautetaan.

Tehtävien palautusaikataulu sovitaan kunkin ryhmän kanssa erikseen.

Tee esittely itsestä kurssin alussa Moodlessa olevaan esittely -osioon. Siten varmennat jakson lopussa arvioinnin.

Ohje  projektityön palauttamiseen:

Projektityö, jota aloitetaan heti jakson alussa ja palautetaan arvioitavaksi yhden kerran kurssin aikana sekä lopullinen työ kurssin lopussa, palautetaan tarkastettavaksi viimeistään viimeisellä kurssin viikolla perjantaina. Arviointi kurssista suoritetaan hyväksyttyjen tehtävien sekä projektityön perusteella.

 

1.8. Ohjaus

Verkkokurssin aikana opiskelija saa palautetta Moodlen välityksellä. Muu ohjaus tapahtuu Moodlen keskustelufoorumin tai sähköpostin välityksellä.

Kuva 3. Talousajatteluun kasvaminen jatkuu