OpiN KIRJOITTAMAAN, ENGLANTI, 1 ov

1. Kurssin kuvaus

2. Tavoitteet ja arviointi

3. Tekstien tarkistaminen ja korjaaminen

YLEISTÄ

1. Kurssin kuvaus

Welcome to the course, I hope you have a pleasant stay!

Tällä kurssilla harjoittelet kolmen eri tekstityypin tuottamista englanniksi. Ensimmäinen tekstityyppi on tavoitteellinen teksti, tässä tapauksessa kirje, jolla on jokin selkeä tavoite.  Toisessa tekstissä harjoittelet vaikuttavan tekstin kirjoittamista. Tässä tekstissä otat kantaa johonkin annetuista aiheista. Kolmas on kuvaileva teksti, jossa kerrot jostakin yksittäisestä tapahtumasta menneisyydessä. Jokaiseen tekstityyppiin liittyy tietyt kieliopilliset ja sanastolliset seikat, joita harjoittelet tekstin laatimisen yhteydessä. Lisätietoa näistä saat tältä sivustolta, sekä Moodlesta löytyvästä lisämateriaalista.

Tekstien työstäminen tapahtuu kahdessa vaiheessa: palautettuasi tekstin opettajalle, hän antaa neuvoja yleisimpien puutteiden ja selkeiden toistuvien virheiden korjaamiseksi. Saamasi palautteen avulla teet tarvittavat korjaukset ja työstät tekstiäsi uudelleen. Koko kurssin ajan sinun on tehtävä itsearviointia - tällöin pystyt näkemään useimmin tekemäsi virheet ja parantamaan kirjoitustaitojasi.

Tältä sivustolta löytyvät vaadittavat tehtävät ja niihin erityisesti liittyvät asiat. Kielivinkit-osiosta löydät eri tehtävissä painotettujen kielellisten asioiden tarkemmat kuvaukset. Sieltä löydät myös yleisiä kieliasun tarkistamiseen liittyviä vihjeitä. Muista, että voit etsiä neuvoja moniin kieleen liittyviin asioihin myös englannin oppikirjastasi. Internet on myös oiva tiedonlähde kielten opiskelussa. Linkit-osiosta löytyy muutamia tutustumisen arvoisten sivustojen osoitteita.

Kurssilla käytetään tämän sivuston lisäksi hyväksi Moodle-opiskeluympäristöä, josta löytyy kurssin aikataulutus sekä tehtäväkohtaista tietoa.

 

2. Tavoitteet ja arviointi

Tavoitteet: 

Opiskelija kehittää englanninkielisen kirjallisen tiedon tuottamiseen tarvittavia taitoja. Opiskelija oppii tunnistamaan kirjoittamisen muodollisia ja tyylillisiä eroja ja osaa valita sopivan tyylin tuottaessaan omia tekstejä. Kirjallisten tehtävien avulla opiskelija oppii tutustumaan omiin kirjallisiin heikkouksiinsa ja vahvuuksiinsa. Kurssin tavoitteena on myös vahvistaa opiskelijan sanastollista ja kieliopillista valmiutta.

Kurssin tavoitteellinen taso on eurooppalaisen viitekehyksen mukainen peruskielitaito (B.1.1): Opiskelija pystyy kirjoittamaan ymmärrettävän, jonkin verran yksityiskohtaistakin arkitietoa välittävän tekstin tutuista, itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitelluista aiheista. Hän osaa kirjoittaa selväpiirteisen sidosteisen tekstin liittämällä erilliset ilmaukset peräkkäin jaksoiksi (kirjeet, kuvaukset, tarinat, puhelinviestit) ja pystyy välittämään tehokkaasti tuttua tietoa tavallisimmilla kirjallisen viestinnän muodoilla. Opiskelija osaa useimpien tutuissa tilanteissa tarvittavien tekstien laadintaan riittävän sanaston ja rakenteet. Opiskelija hallitsee rutiininomaisen kieliaineksen ja perusrakenteet jo suhteellisen virheettömästi, mutta jotkut vaativammat rakenteet ja sanaliitot tuottavat ongelmia.

HUOM! Kurssin suorittamisen kannalta on oleellista, että osaat jo lukea englanninkielisiä jokapäiväiseen viestintään liittyviä tekstejä ja olet jo perehtynyt englannin kieliopin perusasioihin.

Arviointi: Tehtävät arvioidaan asteikolla T1-K3. Tehtävien keskiarvo määrittää kurssin arvosanasi.

Seuraavassa kolme pääasiaa, joiden perusteella opettaja arvioi tekstiäsi. Nämä ovat seikkoja, joita sinun tulee miettiä jokaisen tehtävän kohdalla:

 1. Luettavuus ja kielenkäyttö: Onko tekstillä selkeä rakenne - alku, pääosa ja loppu?
  1. Onko tekstin alku (otsikko mukaan lukien) mielenkiintoa herättävä ja esitteleekö se asiasi selkeästi?
  2. Onko tekstin pääosa järkevästi jäsennelty? Liittyvätkö esittämäsi asiat loogisesti toisiinsa? Onko ajatustasi helppo seurata?
  3. Kiteyttääkö loppu asiasi hyvin? Jäikö jotain sanomatta?
 2. Tyyli ja sanasto: Onko kieli tehtävään sopivaa?
  1. Onko kyseessä virallinen vai epävirallinen teksti?
  2. Oletko käyttänyt aiheeseen sopivaa sanastoa?
  3. Onko sanasto tarpeeksi monipuolista vai toistuvatko jotkin sanat liian usein? Oletko yrittänyt käyttää liian monimutkaisia ilmaisuja?
  4. Ovatko virkkeet sopivan pituisia?
 3. Aiheen käsittely: Vastaako tekstisi tehtävää?
  1. Mitä tekstin varsinainen tehtävä on?
  2. Oletko poikennut aiheesta? Onko tekstissä jotain tarpeetonta tietoa?

Jokainen kohdan painoarvo on 1/3 tehtävän arvosanasta.

HUOM! Tarkemman arviointitaulukon löydät Moodlesta linkistä Arviointitaulukko.

                                                                                                                                             Sivun alkuun

3. Tekstien tarkistaminen ja korjaaminen

Saatuasi ensimmäisen version kommentit opettajalta sinun tulee itse korjata mahdolliset virhekohdat. Opettaja ei merkitse niitä palauttamaasi dokumenttiin, vaan kommentoi työtäsi Moodlen välityksellä. Opettajan kommentoitua työtäsi saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Käy sitten lukemassa kommentit Moodlessa palautuskansiossa ja ala työstämään toista versiotasi.

Tarkista kommentoidut kohdat ja mieti miten ne tulisi korjata. Kirjoita tekstisi kokonaan uudestaan. Jos et pysty korjaamaan jotakin kohtaa, kirjoita se suomeksi. Lähetä sitten korjattu versio opettajalle tehtävän kakkosversion palautuskansioon. Kielivinkit-osion tarkistuslistasta löydät apua korjaamiseen.

Opettaja kommentoi toisen versiosi ja antaa arvosanan ko. tekstityypistä. On suositeltavaa, että kirjoitat aineen vielä itsellesi puhtaaksi lopullisten korjausten kera.

Voit siirtyä uuteen tehtävään vasta saatuasi toisen version kommentit ja arvosanan opettajalta. Tällöin pystyt helpommin karsimaan toistuvia virheitä.

 

                                                                                                                                            Sivun alkuun

I'm not a very good writer, but I'm an excellent rewriter.

                                            ~ James Michener ~