daproj1, projektitoiminnan perusteet, 1 OV

 

MIKÄ ON PROJEKTI?

Projekti on työsuoristus, jolla on tietyt tavoitteet resurssit ja aikataulu. Projekti toteutetaan aina suunnitelmallisesti ja sen toteutuksesta vastaa projektiorganisaatio. Projektiorganisaatiossa eri osapuolten roolit ja vastuut on selkeästi määritelty.

Projektilla on aina tietty kesto, eli sillä on alkamis- ja päättymisajankohta. Osa projekteista on lyhytkestoisia, osa voi olla usean vuoden mittaisia.

Projektilla pyritään saamaan aikaan muutos, parannus tai kokonaan uusi asia. Erilaisia projektityyppejä on mm. tutkimus-, suunnittelu-, tuotekehitys-, toimitus- ja käyttöönottoprojektit. IT-ala ja rakennusala ovat esimerkkejä aloista, joissa projektityöskentely on osa työntekijän arkea. 

Wikipediassa projekti on määritelty tarkkaan suunnitelluksi hankkeeksi tietyn päämäärän saavuttamiseksi.