TYÖVÄLINEOHJELMIEN EDISTYNYT KÄYTTÖ, 2 OV

1. Kurssin tavoitteet

2. Kurssin sisältö

3. Tarvittavat ohjelmat

4. Oppimateriaali

5. Kurssin arviointi

6. Ohjaus

 

 

YLEISTÄ KURSSISTA

Kurssi kuuluu Liiketalouden perustutkinnon Työvälineohjelmat (10 ov) opintokokonaisuuteen. Kurssi kokonaislaajuus on 4 ov ja se suoritetaan siten, että 2 ov suoritetaan kokonaan lähiopetuksessa (Access, Makrot, Ohjelmien asetukset sekä Ohjelmien yhteiskäyttö ja  2 ov verkko-opetuksessa (Word ja Excel). Verkko-opetukseen sisältyy myös lähitapaamisia. 

1. Kurssin tavoitteet

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet Toimistopalvelut -tutkinnon osan tekstinkäsittely ja rekisterit, tietokannat ja raportit -opintojaksot. Kurssin tavoitteena on varmistaa, että opiskelijoilla on valmiudet käyttää Wordin, Excelin ja Accessin tehokkaita ominaisuuksia erilaisten pitkien asiakirjojen ja tietokantojen käytössä. Lisäksi opiskelija saa valmiudet hyödyntää ohjelmia yhteiskäytössä monipuolisesti ja osaa tehdä makroja.

2. Kurssin sisältö

Word: Monisivuiset asiakirjat (sisällysluettelo, tyylit, hakemistot, viitteet, ylä- ja alatunnisteet, kansilehti), yhdistämistoiminnot, automaattiset tekstit

      Excel: Tietokantatoiminnot (pivot, välisummat, suodatukset,..), kaaviot

Access: osoiterekisterin laatiminen (myös tietokannan rakenne)    

Makrot

Yhteiskäyttö: Ohjelmien monipuolinen yhteiskäyttö, tietojen tuominen ohjelmasta toiseen (esim. Excel => Access).

Ohjelmien asetukset.

3. Tarvittavat ohjelmat

Kurssilla tarvitaan Windows  -käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone, Microsoft Office: Excel- Word- ja Access-ohjelmat sekä Internet -selain. 

Tämän verkkokurssin esimerkit on laadittu Office 2007 Professional-ohjelmistolla.

4. Oppimateriaali

Kurssimateriaalina käytetään verkkokurssin sivustoa ja opettajan jakamaa materiaalia. Lisäksi hyvänä oheislukemistona: Tietokoneen käyttötaito 2, Docendo.

5. Kurssin arviointi

Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien palauttamista ja hyväksytysti suorittamista annetun aikataulun mukaisesti Moodleen sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Verkko-osuuden arviointi tapahtuu itsenäisten harjoitustehtävien perusteella ja lähiopetuksen osuuden arviointi tapahtuu harjoitusten, tuntiaktiivisuuden ja tentin perusteella. Kurssin kokonaisarvosanassa huomioidaan lähiopetuksen ja verkko-opetuksen arvosanat.

6. Ohjaus

Opettaja antaa palautteen kustakin harjoitustehtävästä Moodleen. Opettaja voi pyytää täydentämään tehtävää ennen tehtävän lopullista arviointia.  Muu ohjaus tapahtuu lähitapaamisten yhteydessä ja Moodlen sekä sähköpostin välityksellä.