tieto- ja viestintätekniikka, 2 OV

1. Kurssin tavoitteet

2. Kurssin sisältö

3. Tarvittavat ohjelmat

4. Opiskelutavat

5. Kurssin arviointi

6. Ohjaus

YLEISTÄ KURSSISTA

Kurssi kuuluu Liiketalouden perustutkinnon Asiakaspalvelu (20 ov)-opintokokonaisuuteen.

1. Kurssin tavoitteet

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat jo Windows-käyttöjärjestelmän ja työvälineohjelmien peruskäytön. Kurssin tavoitteena on varmistaa, että opiskelijoilla on valmiudet hyödyntää tietotekniikkaa opinnoissaan ja myöhemmin työssään. Kurssin suoritettuaan opiskelija  osaa käyttää työvälineohjelmien perustoimintoja oikeaoppisesti ja tehokkaasti.

Tavoitteena on varmistaa, että opiskelija:

  • osaa käsitellä tiedostoja, kansioita ja kirjastoja tehokkaasti
  • osaa pakata ja purkaa tiedostoja
  • tuntee tietoturvan perusteet ja osaa soveltaa niitä toiminnassaan
  • osaa käyttää Internetin palveluja ja sähköpostia asiallisesti ja monipuolisesti huomioiden tekijänoikeudet ja tietoturvanäkökohdat
  • osaa käyttää esitysgrafiikkaohjelmaa monipuolisest
  • osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman perustoimintoja
  • osaa ohjelmien yhteiskäytön ja ymmärtää eri tiedostomuotojen merkityksen

 

2. Kurssin sisältö

Aluksi käydään läpi Windows-käyttöjärjestelmän perusteita: kansioiden, tiedostojen ja kirjastoiden käsittely sekä ohjauspaneelin tuntemus. Samalla tutustutaan muutamiin tärkeisiin peruskäsitteisiin, kuten bitti ja tavu.

Internetin ja sähköpostin käyttö on varmasti kaikille ennestään tuttua, mutta oppimistehtävien avulla varmistetaan, että opiskelija osaa hyödyntää niitä tehokkaasti huomioiden tekijänoikeudet. Erityisesti keskitytään hakukoneiden käyttöön ja Internetin tietoturvaseikkoihin. Sähköpostin suhteen tavoitteena on myös oppia sähköpostin "netiketti" eli hyvät viestintätavat.

Tietoturvan perusteisiin tutustutaan muutenkin kuin Internetin yhteydessä, koska nämä seikat olisi jokaisen tietokoneen käyttäjän hyvä tuntea.

Kurssilla käydään läpi tiedostojen pakkaaminen ja purkaminen, joka on hyödyllinen taito siirreltäessä tiedostoja ja varsinkin lähetettäessä liitetiedostoja sähköpostin välityksellä.

Työvälineohjelmista käydään läpi esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelma A-ajokorttia vastaavalla tasolla. Tekstinkäsittelyohjelman käyttö opetellaan toisella opintojaksolla.

3. Tarvittavat ohjelmat

Kurssilla tarvitaan Windows-käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone, Microsoft Office Excel- ja PowerPoint-ohjelmat ja Internet-selain. Materiaali on laadittu käyttäen esimerkkinä Windows 7-käyttöjärjestelmää ja Office 2007 ohjelmistoa. Kurssin tehtävät voidaan kuitenkin tehdä myös Vista-käyttöjärjestelmällä, lukuunottamatta kirjastoihin liittyvää tehtävää ja Office 2010 -ohjelmistolla.

4. Opiskelutavat

Kurssin voi suorittaa pääosin etäopintoina joko kotona tai koululla. Kurssille on merkitty lukujärjestykseen ohjeelliset ajat 2*2 tuntia/viikko, jolloin lukujärjestykseen merkitty luokkatila on käytettävissä kurssitehtävien tekemistä varten. Opettaja ei ole kuitenkaan paikalla, jollei asiasta ole erikseen sovittu.

Opettaja voi määrätä tarpeen mukaan myös pakollisia tai vapaaehtoisia välitapaamisia. Näistä ilmoitetaan Moodlessa.

Kurssin sisältö on jaettu yhdeksään teemaan. Kuhunkin teemaan liittyy aineistoa, jonka pohjata tehdään harjoituksia ja oppimistehtäviä.

Harjoitusten tarkoituksena on harjoitella käytännössä opiskeltavia asioita. Harjoituksia ei tarvitse palauttaa. Harjoitukset kannattaa silmäillä läpi ja mikäli huomaa jo hallitsevansa asian, voi harjoituksia jättää oman harkintansa mukaan tekemättä. Mikäli taas tuntee, ettei hallitse asioita täydellisesti, kannattaa harjoitukset tehdä huolellisesti ajatuksen kanssa.

Oppimistehtävät palautetaan tehtävässä annetun ohjeen mukaisesti joko Moodleen tai sähköpostitse opettajalle.

Oppimistehtävien palautusaikataulu on kurssin työtilassa Moodlessa.

5. Kurssin arviointi

Kurssin suorittaminen edellyttää  oppimistehtävien palauttamista hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti.

Kurssin arvosana annetaan oppimistehtävien perusteella. Kurssin lopussa on kokoava tehtävä, jota hyödynnetään ammattiosaamisen näytön arvioinnissa.

6. Ohjaus

Opettaja antaa palautteen kustakin oppimistehtävästä Moodleen. Opettaja voi pyytää täydentämään tehtävää ennen tehtävän arviointia. Seuraa siis tehtävistä annettavaa palautetta säännöllisesti. Muu ohjaus tapahtuu Moodlen ja sähköpostin välityksellä tai lähitapaamisten yhteydessä.