TOIMISTON TYÖVÄLINEOHJELMIEN KÄYTTÖ,1 OV

1. Kurssin tavoitteet

2. Kurssin sisältö

3. Tarvittavat ohjelmat

4. Opiskelutavat

5. Kurssin arviointi

6. Ohjaus

YLEISTÄ KURSSISTA

Opintojakso kuuluu Liiketalouden perustutkinnon Talouspalvelut tutkinnon osaan (20 ov).

1. Kurssin tavoitteet

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Asiakaspalvelu -tutkinnon osista Tekstinkäsittelyn sekä Tieto- ja viestintätekniikan opintojaksot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija  osaa hyödyntää Excelin funktioita taloushallinnon tehtävissä.

Tavoitteena on, että opiskelija:

 • Tutustuu eri Excel-funktioluokkiin:

  • teksti-, rahoitus-, päivämäärä- ja aika-, loogisiin -, haku sekä tilastofunktioluokkiin.

  • Oppii tekemään tulostusasetukset suurille taulukoille ja tulostamaan taulukot.

  •  Oppii luomaan yhdistelmäkaavioita ja kahden akselin kaavioita.

  •  Oppii raportoimaan Excel-tiedostot  Word- PowerPoint - ohjelmia käyttäen.

2. Kurssin sisältö

 • Excel -funktioluokat

  • Tilastofunktiot (Laske.jos, Summa.jos)

  • Rahoitusfunktiot (Maksu, Tuleva.arvo)

  • Loogiset funktiot (Jos)

  • Tekstifunktiot (Teksti)

  • Hakufunktiot (Phaku, Vhaku)

  • Päivämäärä- ja aika-funktiota (Nyt, Pvmero)

 • Excel yhdistelmä- ja kahden akselin kaaviot

 •  Excel-tiedostojen raportointi Word- PowerPoint - ohjelmia käyttäen

3. Tarvittavat ohjelmat

Opintojaksolla tarvitaan Windows-käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone ja tavallisimmat työvälineohjelmat (Word 2007, Excel 2007ja PowerPoint 2007) sekä Internet-selain.

Aineisto on laadittu käyttäen esimerkkinä Windows XP-käyttöjärjestelmää ja Office 2007 Professional-ohjelmistoa.

4. Opiskelutavat

Kurssin voi suorittaa pääosin etäopintoina joko kotona tai koululla. Kurssille on merkitty lukujärjestykseen ohjeelliset ajat 2*2 tuntia/viikko, jolloin lukujärjestykseen merkitty luokkatila on käytettävissä kurssitehtävien tekemistä varten. Opettaja ei ole kuitenkaan paikalla, jollei asiasta ole erikseen sovittu.

Opettaja voi määrätä tarpeen mukaan myös pakollisia tai vapaaehtoisia välitapaamisia. Näistä ilmoitetaan Moodlessa.

Kurssin sisältö on jaettu neljään teemaan. Kuhunkin teemaan liittyy aineistoa, jonka pohjata tehdään harjoituksia ja oppimistehtäviä. Oppimistehtävät on koottu osioon 6.

Harjoitusten tarkoituksena on harjoitella käytännössä opiskeltavia asioita. Harjoitukset kannattaa tehdä huolellisesti ajatuksen kanssa. Harjoituksia ei pääsääntöisesti tarvitse palauttaa. Palautettavista harjoitustehtävistä opettaja antaa henkilökohtaisen kehoitteen.

Oppimistehtävät palautetaan  Moodleen sovitun aikataulun mukaisesti.

Oppimistehtävien palautusaikataulu on kurssin työtilassa Moodlessa.

5. Kurssin arviointi

Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien palauttamista annetun aikataulun mukaisesti. Oppimistehtävät tulee tehdä itsenäisesti. Toisen opiskelijan tehtävien kopioiminen voi aiheuttaa kurssin keskeytymisen.

Kurssin arviointitapa sovitaan yhdessä ensimmäisellä kerralla: joko tentti tai oppimistehtävien arviointi.

6. Ohjaus

Opettaja antaa palautteen kustakin oppimistehtävästä Moodleen. Opettaja voi pyytää täydentämään oppimistehtävää ja palauttamaan myös aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät ennen oppimistehtävän arviointia. Seuraa siis tehtävistä annettavaa palautetta säännöllisesti. Muu ohjaus tapahtuu Moodlen ja sähköpostin välityksellä tai lähitapaamisten yhteydessä.