Asiakaspalvelun tekstinkäsIttely, 1 OV

1. Yleistä

2. Kurssin tavoitteet

3. Kurssin sisältö

4.Tarvittavat ohjelmat

5. Oppimateriaali

6. Kurssin arviointi

1. Yleistä

Kurssi kuuluu Liiketalouden perustutkinnon Asiakaspalvelu (20 ov) opintokokonaisuuteen. Kurssin kokonaislaajuus on 1 ov.

2. Kurssin tavoitteet

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kurssin suorittaminen ei edellytä edeltäviä tietojenkäsittelyn opintoja. 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tietää oman työpisteen ergonomian tärkeyden, tuntee arkistoinnin perusperiaatteet ja pystyy hyödyntämään tekstinkäsittelyohjelmaa asiakirjojen tuottamiseen.  Lisäksi kurssilla ohjataan omatoimiseen kymmensormijärjestelmän harjoittamiseen.

3. Kurssin sisältö

  • Oman työpisteen ergonomia, työympäristön kehittäminen ja sen viihtyvyydestä huolehtiminen.
  • Kymmensormijärjestelmän omatoiminen harjoitteleminen.
  • Tekstinkäsittelyn perustoiminnot ja raportin tuottaminen ohjelman automaattisia tyylitoimintoja hyödyntäen.
  • Suomalainen SFS-standardi asiakirjoissa.
  • Arkistoinnin alkeet; arkistokelpoisuus, säilytyspaikat, tietoturva yms.

4. Tarvittavat ohjelmat

Kurssilla tarvitaan Windows -käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone. Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelma sekä Internet -selain.

5. Oppimateriaali

Kurssimateriaalina käytetään verkkokurssin sivustoa ja opettajan jakamaa materiaalia. Oheislukemistoksi ja tukimateriaaliksi soveltuu myös Tietokoneen käyttötaito 1, Docendo.

6. Kurssin arviointi

Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien palauttamista ja hyväksytysti suorittamista annetun aikataulun mukaisesti Moodleen. Lisäksi kurssin lopussa pidetään loppukoe tekstinkäsittelystä, jota voidaan hyödyntää Asiakaspalvelu -tutkinnon osan arvioinnissa.  Arviointi tapahtuu palautettavista tehtävistä ja loppukokeesta.

Kurssin lopussa voit halutessasi suorittaa näppäilytestin, josta saa erillisen nopeustodistuksen. Näppäilytesti ei ole pakollinen ja sillä ei ole vaikutusta kurssin lopulliseen arvosanaan.