LHTOPA2,TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET,1 OV

1. Kurssin tavoitteet

2. Kurssin sisältö

3. Tarvittavat ohjelmat

4. Opiskelutavat

5. Kurssin arviointi

6. Ohjaus

YLEISTÄ KURSSISTA

1. Kurssin tavoitteet

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat jo Windows-käyttöjärjestelmän ja Internetin peruskäytön. Kurssin tavoitteena on varmistaa, että opiskelijoilla on valmiudet hyödyntää tietokonetta opinnoissaan ja myöhemmin työssään.

Tavoitteena on varmistaa, että opiskelija:

  • osaa käsitellä tiedostoja ja kansioita tehokkaasti
  • osaa pakata ja purkaa tiedostoja
  • tuntee tietoturvan perusteet ja osaa soveltaa niitä toiminnassaan
  • osaa käyttää Internetin palveluja ja sähköpostia asiallisesti ja monipuolisesti huomioiden tekijänoikeudet ja tietoturvanäkökohdat
  • tuntee Internetin toimintaperiaatteen
  • osaa tehdä yksinkertaisen WWW-sivun

 

2. Kurssin sisältö

Aluksi käydään läpi Windows-käyttöjärjestelmän perusteita: kansioiden ja tiedostojen käsittely sekä ohjauspaneelin tuntemus. Samalla tutustutaan muutamiin tärkeisiin peruskäsitteisiin, kuten bitti ja tavu.

Internetin ja sähköpostin käyttö on varmasti kaikille ennestään tuttua, mutta oppimistehtävien avulla varmistetaan, että opiskelija osaa hyödyntää niitä tehokkaasti huomioiden tekijänoikeudet. Erityisesti keskitytään hakukoneiden käyttöön ja Internetin tietoturvaseikkoihin. Sähköpostin suhteen tavoitteena on myös oppia sähköpostin "netiketti" eli hyvät viestintätavat.

Tietoturvan perusteisiin tutustutaan muutenkin kuin Internetin yhteydessä, koska nämä seikat olisi jokaisen tietokoneen käyttäjän hyvä tuntea.

Kurssilla käydään läpi tiedostojen pakkaaminen ja purkaminen, joka on hyödyllinen taito siirreltäessä tiedostoja ja varsinkin lähetettäessä liitetiedostoja sähköpostin välityksellä.

Lopuksi opetellaan myös yksinkertaisen WWW-sivun tekeminen editorin avulla ja julkaistaan itse tehty sivu koulun palvelimella.

3. Tarvittavat ohjelmat

Kurssilla tarvitaan Windows-käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone, tavallisimmat työvälineohjelmat ja Internet-selain. Materiaali on laadittu käyttäen esimerkkinä Windows XP-käyttöjärjestelmää. Kurssin tehtävät voidaan kuitenkin tehdä myös Vista-käyttöjärjestelmällä.

Viimeisessä luvussa tehtävää WWW-sivua varten tarvitaan jokin WYSIWYG-editori. Materiaalissa käytetään koululla käytössä olevaa Microsoft Office SharePoint Designer-editoria. Sivujen julkaisussa tarvitaan jokin ssh-yhteydellä varusteltu tiedostonsiirto-ohjelma. Jos näitä ohjelmia ei ole käytössä, voidaan viimeisen luvun tehtävät tehdä koululla.

4. Opiskelutavat

Kurssin voi suorittaa pääosin etäopintoina joko kotona tai koululla. Kurssille on merkitty lukujärjestykseen ohjeelliset ajat 2*2 tuntia/viikko, jolloin lukujärjestykseen merkitty luokkatila on käytettävissä kurssitehtävien tekemistä varten. Opettaja ei ole kuitenkaan paikalla, jollei asiasta ole erikseen sovittu.

Kurssiin liittyy pakollinen lähitapaaminen, jonka ajankohta ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille etukäteen.

Opettaja voi määrätä tarpeen mukaan myös pakollisia tai vapaaehtoisia välitapaamisia. Näistä ilmoitetaan Moodlessa.

Kurssin sisältö on jaettu yhdeksään lukuun. Kuhunkin lukuun liittyy aineistoa, jonka pohjata tehdään harjoituksia ja oppimistehtäviä.

Harjoitusten tarkoituksena on harjoitella käytännössä opiskeltavia asioita. Harjoituksia tarvitse palauttaa. Harjoitukset kannatta silmäillä läpi ja mikäli huomaa jo hallitsevansa asian, voi harjoituksia jättää oman harkintansa mukaan tekemättä. Mikäli taas tuntee, ettei hallitse asioita täydellisesti, kannattaa harjoitukset tehdä huolellisesti ajatuksen kanssa.

Oppimistehtävät palautetaan tehtävässä annetun ohjeen mukaisesti joko Moodleen tai sähköpostitse opettajalle.

Oppimistehtävien palautusaikataulu on kurssin työtilassa Moodlessa.

5. Kurssin arviointi

Kurssin suorittaminen edellyttää  oppimistehtävien palauttamista hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti.

Kurssin arvosana annetaan oppimistehtävien perusteella. Kurssissa ei ole loppukoetta.

6. Ohjaus

Opettaja antaa palautteen kustakin oppimistehtävästä Moodleen. Opettaja voi pyytää täydentämään tehtävää ennen tehtävän arviointia. Seuraa siis tehtävistä annettavaa palautetta säännöllisesti. Muu ohjaus tapahtuu Moodlen ja sähköpostin välityksellä tai lähitapaamisten yhteydessä.