AMVA50,php ja mysql

2.1 Asiakas-palvelin-malli

2.2  Web-sovellusten toteuttamistekniikoita

2.3 Apache, PHP ja MySQL

2. WEB TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ

 

2.1 Asiakas-palvelin-malli

Web-sivujen toiminta perustuu asiakas-palvelin- malliin:

 • Asiakas(selain) lähettää palvelimelle pyyntöjä
 • Palvelinohjelma vastaa asiakasohjelman pyyntöihin
 • Protokolla eli yhteyskäytäntö määrittelee miten asiakasohjelma ja palvelinohjelma viestivät keskenään.

Staattinen Web-dokumentti

Staattinen eli pysyvä web-dokumentti on muuttumaton siten, että vain dokumentin tekijä voi sitä muuttaa. Käyttäjä voi vaikuttaa esitettyyn tietoon lähinnä hyperlinkkien avulla. Staattiset dokumentit sopivat tilanteisiin, jossa vuorovaikutusta ei tarvita eikä tarvita päivitystä usein.

staattisen web-dokumentti

Dynaaminen Web-dokumentti

Dynaaminen Web-dokumentti sisältää muuttuvaa, esimerkiksi tietokannasta haettavaa tietoa. Dokumentti voidaan luoda automaattisesti kulloisenkin tilanteen pohjalta. Dynaaminen web-dokumentti vaatii yleensä ohjelmointia jossain määrin.

dynaaminen web-dokumentti

 

2.2 Web-sovellusten toteuttamistekniikoita

Asiakastekniikat eli selaimessa toteutettavat tekniikoita:

 • HTML (lomakkeet)
 • CSS
 • JavaScript ja muut selainten scriptikielet
 • DHTML
 • Java-sovelmat (appletit)
 • ActiveX, Flash,…plug-in-ohjelmat

Palvelintekniikoita:

 • Common Gateway Interface (CGI)
 • Java Servletit
 • Upotetut tekniikat: PHP, ASP, JSP,..
 • Sovelluspalvelimet

2.3. Apache, PHP ja MySQL

Tällä kurssilla käytetään Web-palvelin ympäristönä ilmaisia Apache, PHP ja MySQL-palvelinohjelmistoja. Kurssilla käytettävä WEB-palvelin students.osao.fi toimii Unix-käyttöjärjestelmällä.

Apache on maailman suosituin Web-palvelin. Netcraftin huhtikuussa 2005 tekemän tutkimuksen mukaan Apache oli käytössä 70 % Web-palvelimissa. PHP on asennettuna joka kolmannessa käytössä olevassa web-palvelimessa.(Rantala 2005, s. 11). MySQL taas on suosituin PHP-ympäristössä toimivista tietokantapalvelimista ja PHP:stä löytyykin sisäänrakennettuna runsaasti MySQL-tietokantojen käsittelyyn tarkoitettuja funktioita.