AMVA50,php ja mysql

1.1 Kurssin nimi ja laajuus

1.2 Sisältö ja tavoitteet

1.3 Käytettävät ohjelmistot ja laitteet

1.4 Suoritustavat ja arviointi

1.5 Ohjaus

1.6 Materiaali ja linkit

1. YLEISTÄ KURSSISTA

 

1.1 Kurssin nimi ja laajuus

AMVA50, PHP ja MySQL, 1 ov.

Kurssi kuuluu tietojenkäsittelyn perustutkinnon käytön tuen koulutusohjelman ammatillisiin valinnaisiin opintoihin.
Kurssin sisältö kuuluu tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelman pakollisiin opintoihin (Web-tietojärjestelmän suunnittelu ja tiedonhallintajärjestelmät), joten kyseisen koulutusohjelman opiskelijat eivät voi valita opintojaksoa ammatillisiin valinnaisiin opintoihin.

 

1.2 Sisältö ja tavoitteet

Sisältö: Tietokantapohjaisen Web-sovelluksen toteutus Apache, PHP, MySQL ympäristössä. Tietokannan luominen. Tietokannan käsittely (lisäys, muutos, poisto, haku) PHP-scriptien avulla.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pieniä tietokantapohjaisia WEB-tietojärjestelmiä PHP/MySQL-ympäristössä. Hän osaa luoda tietokannan MySQL-palvelimelle sekä toteuttaa PHP-kielellä tietokannan tavallisimmat käsittelytoiminnot .

Tavoitteet ja arviointi:

Kiitettävä: Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa pieniä tietokantapohjaisia WEB-tietojärjestelmiä PHP/MySQL-ympäristössä. Hän osaa luoda itsenäisesti tietokannan MySQL-palvelimelle sekä toteuttaa PHP-kielellä tietokannan tavallisimmat käsittelytoiminnot.

Hyvä: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pieniä tietokantapohjaisia WEB-tietojärjestelmiä PHP/MySQL-ympäristössä. Hän osaa luoda tietokannan MySQL-palvelimelle sekä toteuttaa PHP-kielellä tietokannan tavallisimpia käsittelytoimintoja.

Tyydyttävä: Opiskelija osaa toteuttaa PHP-kielellä yksinkertaisia MySQL-tietokannan käsittelymuotoja

sivun alkuun

1.3 Käytettävät ohjelmistot ja laitteistot

Kurssin suorittaminen edellyttää internet-yhteyttä, ssh-protokollaa käyttävää tiedostonsiirto-ohjelmaa ja jotain tekstieditoria.  Hyvä ja ilmainen editori on HTML-Kit, jonka voi ladata Internetistä.

Kussin aikana tehtävät PHP-tiedostot siirretään palvelimelle students.osao.fi, jossa on käytettävissä Apache, PHP ja MySql-palvelinohjelmistot. Näin ollen kurssin suorittaminen ei edellytä kyseisten palvelinohjelmistojen asennusta omalle koneelle, eikä asennusta myöskään käydä kurssilla läpi. Ohjelmistot ovat avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, jotka ovat ladattavissa Internetistä. Niiden asennus Linux-ympäristöön käydään läpi Linux-kurssilla.

sivun alkuun

1.4 Suoritustavat ja arviointi

Kurssin suorittaminen edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti. Oppimistehtävien palautuksen viivästyminen voi aiheuttaa kurssin keskeytymisen, joten aikataulusta on syytä pitää kiinni.

Kurssi arvioidaan asteikolla T1-K5. Arviointi perustuu oppimistehtävistä saatuihin pisteisiin.

PHP-tiedostot tallennetaan omaan kotihakemistoon palvelimelle students.osao.fi. Lähdekoodit palautetaan myös Moodleen.

sivun alkuun

1.5 Ohjaus

Ohjaus tapahtuu pääasiassa Moodlen kautta. Kiireellisissä tapauksissa ohjaajaan voi ottaa yhteyttä sähköpostitse.

Ohjauksen tarkoituksena on ohjata oppimistehtävien tekemisessä, joten kannattaa kysyä opettajalta neuvoa, mikäli et pääse jossain tehtävässä eteenpäin.

Opettaja antaa palautteen jokaisesta oppimistehtävästä Moodleen. Oppimistehtävät myös pisteytetään. Käy katsomassa palaute tehtävistä, sillä ohjaaja voi pyytää täydentämään tehtävää. Tehtävä on hyväksytty vasta kun se on merkitty hyväksytyksi ja ohjaaja on antanut tehtävästä pisteet.

sivun alkuun

1.6 Materiaali ja linkit

Kurssilla tarvittava materiaali on tällä verkkosivustolla.

Suositeltavaa kirjallisuutta, mikäli haluat syvällisempää tietoa aiheista:

  • Rantala Ari,WEB-ohjelmointi, Docendo 2005
  • Heinisuo Rami, PHP ja MySQL, Talentum 2004
    Kirjan vanhempi versio on e-kirjana koulun verkossa kansiossa Y:\tehokäyttäjän cd.

Linkkejä:

Huom! Internetissä on tuhansia php-oppaita ja koodivinkkejä. On tärkeää oppia löytämään niitä ja hyödyntämään niitä. Älä kuitenkaan kopioi oppimistehtäviin suoria ratkaisuja valmiista koodeista, vaan ota niistä tarvittaessa vinkkiä omaan ratkaisuusi. Copy-Paste-menetelmällä ei opi. Älä palauta ratkaisuja, joita et itse ymmärrä!

sivun alkuun