AMVA48-49 HTML ja PHP-ohjelmointi, 2 ov
Yleistä
kurssista
HTML-
perusteita
PHP-kielen
perusrakenteet
HTML-lomakkeen
käsittely
Tiedoston
käsittely
Evästeiden
käyttö
Istunnon
hallinta
Oppimis-
tehtävät
YLEISTÄ KURSSISTA
  1. Kurssin nimi ja laajuus
  2. Sisältö ja tavoitteet
  3. Laitteisto- ja tiedolliset vaatimukset
  4. Suoritustavat ja arviointi
  5. Ohjaus
  6. Materiaali ja linkit

1 Kurssin nimi ja laajuus

AMVA49-49, HTML ja PHP-ohjelmointi, 2 ov.

Kurssi kuuluu tietojenkäsittelyn perustutkinnon (datanomi) ammatillisiin valinnaisiin opintoihin. Kurssin voivat valita vain käytön tuen koulutusohjelmassa opiskelevat, koska kurssin sisältö kuuluu tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelman pakollisiin opintoihin.

2 Sisältö ja tavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään pienen web-tietojärjestelmän toiminta ja luoda pieniä web-sovelluksia PHP-kielellä. Koska PHP:n osaaminen edellyttää HTML-kielen osaamista, käydään kurssin alussa läpi myös HTML-kielen perusteet.

Tavoitteena on antaa perusvalmiudet, josta on hyvä jatkaa web-ohjelmoinnin opiskelua itsenäisesti. Kurssilla ei käydä läpi varsinaisesti WWW-sivujen suunnittelua, koska se kuuluu valinnaiselle kurssille WWW-sivujen laadinta ja internet julkaisutekniikka.

3 Laitteisto ja tiedolliset vaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää internet-yhteyttä, ssh-protokollaa käyttävää tiedostonsiirto-ohjelmaa ja jotain tekstieditoria. Pelkkä muistiokin käy, mutta Hyvä ja ilmainen editori on HTML-Kit, jonka voi ladata Internetistä.

Kussin aikana tehtävät PHP-tiedostot siirretään palvelimelle students.osao.fi, jossa on käytettävissä Apache, PHP ja MySql-palvelinohjelmistot. Näin ollen kurssin suorittaminen ei edellytä kyseisten palvelinohjelmistojen asennusta omalle koneelle. Työskentelyä kuitenkin helpottaa, jos asentaa omalle koneelle kurssin ajaksi tarvittavat palvelinohjelmistot. Windows-ympäristöön ne saa kätevästi yhdessä paketissa asentamalla WampServerin. Ohjelmistot ovat avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, jotka ovat ladattavissa Internetistä.

Kurssimateriaali on laadittu olettaen, ettö osallistuja osaa ohjelmoinnin perusteet jollain ohjelmointikiellä. Kurssilla ei käydä teoriassa läpi ohjelmoinnin perusperiaatteita, perusrakenteita eikä algoritmejä.

PHP-kielen syntaksi muistuttaa C-kieltä, joten C-kieltä tai jotain muuta "puolipistekieltä" osaavan on helppo oppia PHP:n perurakenteet. Jos aiempi ohjelmointikokemus on pelkästää Visual Basic-ohjelmoinnista, saattaa syntaksi tuntua aluksi oudolta ja on syytä pitää kirjoitusohjeet esillä ohjelmia kirjoitettaessa. Ohjausrakenteiden, muuttujien ja algoritmien idea on kuitenkin sama eri ohjelmointikielissä, joten tarvitsee lähinnä opetella, miten nämä asiat kirjoitetaan PHP-kielellä.

4 Suoritustavat ja arviointi

Kurssin suorittaminen edellyttää oppimistehtävien palauttamista annetun aikataulun mukaisesti ja verkossa suoritettavan kokeen läpäisemistä. Oppimistehtävien palautuksen viivästyminen voi aiheuttaa kurssin keskeytymisen, joten aikataulusta on syytä pitää kiinni.

Kurssi arvioidaan asteikolla T1-K3. Arviointi perustuu oppimistehtävistä saatuihin pisteisiin ja kokeeseen.

PHP-tiedostot tallennetaan omaan kotihakemistoon palvelimelle students.osao.fi. Tehtäviä varten tehdään sivu, jossa on linkit jokaiseen tehtävään. Lähdekoodit palautetaan myös Moodleen.

Kurssin lopussa järjestetään Moodlessa suoritettava koe, jonka tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kokeen voi tehdä verkossa.

5 Ohjaus

Ohjaus tapahtuu pääasiassa Moodlen kautta. Kiirellisissä tapauksissa ohjaajaan voi ottaa yhteyttä sähköpostitse.

Ohjauksen tarkoituksena on ohjata opimistehtävien tekemisessä, joen kannattaa kysyä opettajalta neuvoa, mikäli et pääse jossain tehtävässä eteenpäin.

Opettaja antaa palautteen jokaisesta oppimistehtävästä Moodleen. Oppimistehtävät myös pisteytetään. Käy katsomassa palaute tehtävistä, sillä ohjaaja voi pyytää täydentämään tehtävää. Tehtävä on hyväksytty vasta kun se on merkitty hyväksytyksi ja ohjaaja on antanut tehtävästä pisteet.

Kurssiin kuuluu myös lähitapaamisia, joissa käydään läpi aina uuteen teemaan liittyviä asioita ja oppimistehtävissä esiin tulleita ongelmia.

6 Materiaali ja linkit

Kurssilla tarvittava materiaali on tällä verkkosivustolla.

Suositeltavaa kirjallisuutta, mikäli haluat syvällisempää tietoa aiheista:

Linkkejä:

Huom! Internetissä on tuhansia php-oppaita ja koodivinkkejä. On tärkeää oppia löytämään niitä ja hyödyntämään niitä. Älä kuitenkaan kopioi oppimistehtäviin suoria ratkaisuja valmiista koodeista, vaan ota niistä tarvittaessa vinkkiä omaan ratkaisuusi. Copy-Paste-menetelmällä ei opi. Älä palauta ratkaisuja, joita et itse ymmärrä!