LHTOPA3: Työvälineohjelmien peruskäyttö, 1 ov

1. Tavoitteet

2. Sisältö

3. Tarvittavat ohjelmat

4. Alkutapaaminen

5. Opiskelutavat

6. Kurssin arviointi

7. Aikataulu

8. Ohjaus 

1. Tavoitteet

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat jo Windows-käyttöjärjestelmän peruskäytön. Työvälineohjelmat voivat olla opiskelijoille ennestään tuttuja. Kurssin tavoitteena on oppia käyttämään työvälineohjelmien perustoimintoja oikeaoppisesti ja tehokkaasti.

Tavoitteena on varmistaa, että opiskelija:

  • Osaa käyttää esitysgrafiikkaohjelmaa monipuolisesti.
  • Tuntee tietokantojen ja tietokantaohjelman perusteita.
  • Osaa ohjelmien yhteiskäytön ja ymmärtää eri tiedostomuotojen merkityksen.
  • Osaa käyttää työvälineohjelmia opinnoissaan ja työssään.

2. Sisältö

Kurssilla perehdytään perusteellisemmin esitysgrafiikkaohjelmaan ja lähinnä tutustutaan tietokantaohjelmaan.  Taulukkolaskentaohjelman käyttöä opetellaan opintojaksolla Lhtaha7 ja tekstinkäsittelyohjelmaa opetellaan käyttämään opintojaksoilla Lhtopa4-5.

3. Tarvittavat ohjelmat

Opintojaksolla tarvitaan Windows-käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone ja tavallisimmat työvälineohjelmat (Word, Excel, PowerPoint ja Access) sekä Internet-selain. Mikäli Access-tietokantaohjelmaa ei ole omalla koneella, voi aiheeseen liittyvän oppimistehtävän tehdä koulun koneilla. Myös muut kuin Office-ohjelmat voivat soveltua oppimistehtävien tekemiseen. Mikäli käytät jotain muita ohjelmia, ota yhteyttä kurssin ohjaajaan ennen opintojakson alkua.

Aineisto on laadittu käyttäen esimerkkinä Office 2007 Professional-ohjelmistoa. Osa ikkunoista ja toiminnoista voi olla hiukan erilaisia eri versioissa, mutta kaikki tehtävät pystyy tekemään myös muilla Office-versioilla.

4. Alkutapaaminen ja välitapaaminen

Alkutapaamisessa tutustutaan kurssin käytännön järjestelyihin ja tavoitteisiin ja verkko-oppimisympäristön käyttöön.

Välitapaaminen järjestetään tarvittaessa Access-osuuden alussa. Tapaamisesta ilmoitetaan tarkemmin Moodlessa.

5. Opiskelutavat

Kurssin sisältö on jaettu kolmeen teemaan. Kuhunkin teemaan liittyy aineistoa, jonka pohjata tehdään oppimistehtäviä.

Oppimistehtävät palautetaan tehtävässä annetun ohjeen mukaisesti oppimisympäristöön.

6. Kurssin arviointi

Kurssin suorittaminen edellyttää oppimistehtävien palauttamista annetun aikataulun mukaisesti.

Kurssin arvosana annetaan oppimistehtävistä saatavien pisteiden perusteella.

7. Aikataulu

Aikataulu näkyy oppimistehtävien yhteydessä Moodlessa.

8.Ohjaus

Opettaja antaa palautteen kustakin oppimistehtävästä Moodlen välityksellä. Muu ohjaus tapahtuu Moodlessa olevan keskustelufoorumin välityksellä tai sähköpostilla.