Kestävä kehitys, 1 OV

1.1. Yleistä

1.2. Maailman väestö

1.3. Luonnonvarat

LUKU 1

1.1. Yleistä

Kaikki ympäristöongelmat johtuvat loppujen lopuksi kahdesta syystä: meitä on liian paljon ja me kulutamme liikaa.

 

"Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät siihen, että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa kanssa."

YK:n Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio 1987

 

Tällä kurssilla perehdymme kestävään kehitykseen kymmenen teeman kautta. Niissä asioita käsitellään niin yksilön, yhteisön kuin koko maailman mittakaavassa.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tehtäviin syventymiseen ja omin sanoin esitettyihin vastauksiin. Tehtävissä on linkkejä sopiville sivuille, mutta hakukoneilla löytää monia muitakin syventäviä tai selventäviä sivuja.

 

1.2. Maailman väestö

1. Paljonko meitä on?

2. Paljonko maailman väestö kasvaa vuoteen 2050 mennessä?

3. Mistä se aiheutuu?

Alla olevasta linkistä pääset kestävän kehityksen sivuille. Vasemman reunan valikosta "Teemat" avautuu ylinnä otsikoissa olevat kymmenen teemaa, joissa jokaisessa on taas omia alavalikoitaan ja linkkejä syventäviin tietoihin.

www.edu.fi/teemat/keke/

 

1.3. Luonnonvarat

1. Kuinka kauan öljyä riittää?

2. Mikä aiheuttaa metsien häviämistä?

3. Kulutuksen jakautuminen. Selvitä energian- ja vedenkulutus sekä hiilidioksidipäästöt henkeä kohden E9-maissa.

Kestävä kehitys- Maailman rajat