KOODI,FYSIIKKAA 1/2 ov OPPIPAJAA VARTEN, 1/2 OV

1. Yleistä

9. Tutustuminen yhteen fysiikan merkkihenkilöön ja hyödyllisiä linkkejä

LUKU 9

1. Yleistä

Tutustu tässä osiossa yhteen fysiikan merkkihenkilöön tarkemmin ja palauta tekemäsi teoriatehtävä FYSIIKAN MERKKIHENKILÖT -palautuskansioon.

9. Tutustuminen yhteen fysiikan merkkihenkilöön ja hyödyllisiä linkkejä

Tarkoituksena on tutustua fysiikan merkkihenkilöihin ja lisäksi kerrata fysiikkaa hyödyllisten linkkien avulla.

JOHDANTO: Näiden kahden tehtävän tarkoituksena on tutkia muutamien henkilöiden merkitystä fysiikan kehittymiselle. Etsi Internetistä (esim. www.edu.fi/oppimateriaalit/kaytannonfysiikka ) tai kirjastosta tietoa seuraaviin ja esitä tieto lyhyesti omin sanoin. Muista merkitä lähdeviittaukset, mistä tieto otettiin.

TEHTÄVÄ 1: Valitse yksi fysiikkaan vaikuttaneista merkkihenkilöistä sekä tee Powerpoint -esitys, jossa tieto on lyhyesti koottu ranskalaisin viivoin. Tarkempi ohje esitykselle on alempana. Lista on siten ohjeellinen, että voit valita myös tarkasteltavaksi jonkin henkilön listan ulkopuolelta. Lista sisältää myös uudempia keksijöitä kuten varmaan huomaatkin. Listaan on otettu myös suomalaisia nimiä.

Ampère André, Bell Alexander Graham, Bohr Niels, Celsius Anders, Colt Samuel, Curie Marie tai Peter, Einstein Albert, Faraday Michael, Fleming Alexander, Galilei Galileo, Galvani Luigi, Heisenberg Werner, Jauho Pekka, Joule James, Kantele Juhani, Kepler Johannes, Kopernikus Nikolai, Lounasmaa Olli, Maxwell James Clerk, Newton Isaac, Planck Max, Röntgen William, Säynäjäkangas Seppo, Thomson Sir J.J., Thomson William (Lordi Kelvin), Virtanen Artturi Iivari, Volta Alessandro jne.

OHJE POWERPOINT –ESITYKSELLE

Hae ensin eri sivuille tulevat tiedot lähteineen. Sitten tuota esitys ja muotoile se mahdollisimman hyvin. Kirjoita yksinkertaista tekstiä, ranskalaisin viivoin ja vältä turhia animaatioita, jotta tieto esityksestä saadaan nopealla vilkaisulla esiin.

Sivu 1: Henkilön nimi, kuva (lähde, josta kuva on otettu), sekä ajankohta, jolloin eli

sivu 2: Kirjoita tälle sivulle perheestä, missä asui, jne.

sivu 3: Opiskelutiedot henkilöstä.

sivu 4: Kenen tai keiden kanssa työskenteli.

sivu 5: Mitä keksi tai mihin asioihin vaikutti

sivu 6: Henkilön muut harrastukset, palkittiinko henkilö jotenkin tai saiko tunnustuksen työskentelystään, miten palkittiin

sivu 7: Mitä henkilö vaikutti tämän hetken fysiikkaan tai luonnontieteisiin?

sivu 8: Kuvia hänen keksinnöistään

sivu 9:  Kirjoita omin sanoin perustellusti, miten merkittävänä pidät tämän henkilön työtä tämän päivän yhteiskunnalle.

sivu 10: Omat pohdinnat, miten työ onnistui, mitä uutta opit, mistä tietoa löytyi parhaiten

  Kuva 1. Historian havinaa

TEHTÄVÄ 2: Etsi muille kuin esitykseesi otetulle henkilölle, joiden nimet ovat seuraavassa listassa uudelleen, tieto tutkimuskohteesta tai keksinnöstä, jonka parissa työskenteli.               

Ampère André

Bell Alexander Graham

Bohr Niels

Celsius Anders

Colt Samuel

Curie Marie tai Peter

Einstein Albert

Faraday Michael

Fleming Alexander

Galilei Galileo

Galvani Luigi

Heisenberg Werner

Jauho Pekka

Joule James

Kantele Juhani

Kepler Johannes

Kopernikus Nikolai

Lounasmaa Olli

Maxwell James Clerk

Newton Isaac

Planck Max

Röntgen William

Säynäjäkangas Seppo

Thomson Sir J.J.

Thomson William (Lordi Kelvin)

Virtanen Artturi Iivari

Volta Alessandro

TEHTÄVÄ 3: Seuraavassa WWW-osoitteessa on kemian ja fysiikan tehtäviä kerrattavassa muodossa. Kokeile tehtäviä oman kiinnostuksen mukaan

http://www.otavanoppimateriaalit.net/avainoppilas/luokkahuone.html.

Etsi 5 muuta fysiikkaan liittyvää WWW-osoitetta, joissa on fysiikkaan liittyvää tekemistä, siinä muodossa, joita voisit hyödyntää esim. jatko-opinnoissa.