KOODI,FYSIIKKAA 1/2 ov OPPIPAJAA VARTEN, 1/2 OV

1. Luku

7. LUKO -tehtäviä, ekologinen selkäreppu MIPS -liittyvät tehtävät 

7.1. MIPS, vesijalanjälki ja kasvihuoneilmiö

7.2.  Fysiikan LUKO -pelit

7.2.1. Newtonin mekaniikka: fysiikan lukotehtävä1

7.2.2. Newtonin mekaniikka: fysiikan lukotehtävä 2

7.2.3. Newtonin mekaniikkaa ja lämpöoppia: fysiikan lukotehtävä 3

7.2.4. Ympäristöasiaa ja yhteys kemiaan: fysiikan lukotehtävä 4

LUKU 7

1. Yleistä

Tee seuraavia MIPSiin yms. liittyviä tehtäviä ja palauta teoriatehtävät MIPSyms. -palautuskansioon.

7. LUKO -tehtäviä, ekologinen selkäreppu MIPS yms.-liittyvät tehtävät

Tässä osiossa on mm. lukotehtävien pohjat. Itse tehtävät tehdään erilliselle alustalle tai sitten merkitään kysymysnumeron perään oikean vastauksen numero ja tallennetaan tehty tehtävä Wordin vastauksen ja palautetaan tämän osion palautuskansioon Word -tiedostona.

Lisäksi tässä osiossa perehdytään MIPSiin tehtävien muodossa.

7.1. MIPS, vesijalanjälki ja kasvihuoneilmiö

Johdanto: Näissä tehtävissä tutustutaan tuotteen elinkaareen, pohditaan käsitettä ekologinen jalanjälki MIPS, vesijalanjälkeä sekä sivutaan asiaa kasvihuoneilmiöstä.

Lähde: Suomen luonnonsuojeluliiton kotisivut http://arkisto.sll.fi/kestava/kvt.pdf sekä AKVAn kotisivut http://www.vesijalanjalki.org/ lisäksi fysiikan oppikirjat eri ammattialoilta, joita tässä aineistossa mainittu)

TEHTÄVÄ 1: Selvitä Internetistä mitä tarkoitetaan käsitteellä MIPS eli ekologinen jalanjälki?

a)     Vertaa teollistuneiden länsimaiden MIPS:iä kehitysmaiden vastaavaan?

b)     Mikä on MIPS eli ns. ekologinen jalanjälki? Vertaa MIPS teollistuneissa länsimaissa ja MIPS kehitysmaissa.

c)     Mitä merkitystä MIPS:llä on yksittäisen kuluttajan sinun kannalta? Selitä muutamin sanoin, millaisilla pienillä valinnoilla säästämme luontoamme seuraaville sukupolville?

TEHTÄVÄ 2: Tee Powerpointilla diaesitys, jossa esität jonkin tuotteen elinkaaren. Tuote voi olla esim. muovikauha. Kerro mistä muovikauha saa alkunsa, raaka-aineet jne. Kerro siis, mitä ympäristövaikutuksia on tuotteen valmistamisessa, käyttämisessä sekä hävittämisessä. Pohdi, mitä haitallisia päästöjä tai jätteitä syntyy? Selitä siis muovikauhan koko vaiheet alusta sen lopulliseen hävittämiseen saakka. Kuvita tarinasi ja tee esityksestäsi lyhyt ja napakka siten, että suosit esityksessäsi lyhyitä ranskalaisin viivoin esitettyjä asioita.

TEHTÄVÄ 3: Oppilaskunnan kokous on tulossa ja yhdeksi aiheeksi on sovittu kestävä kehitys. Toimit puheenjohtajana, valmistele kuvitteellinen kokouskutsu äidinkielen tunneilla aikaisemmin opitun ohjeen mukaan. Kokoukseen kutsutaan luokan edustajat, oppilaskunnan ohjaaja, fysiikan opettaja ja kokouspaikkana auditorio.

Kokouksen aihesisällöt voisivat olla seuraavat: käsipyyhkeet oppilaitosten WC:hen paperisten tilalle, siivoustalkoot kotikomeroissa/oppilaitoksessa organisointi (tarpeettomat tavarat tuodaan kouluun – vaihto itselle sopivampaan eli vaihtokirppis), toimintapäivä pyörän vuosihuolto (kevät ja syksy)

Eli kokouskutsu noille asioille pitäisi tuottaa virallisessa muodossa.

TEHTÄVÄ 4: Kokous tehtävän 3 aiheista on pidetty. Kirjoita kuvitteellinen kokouspöytäkirja kestävän kehityksen kokouksesta ja tarkista äidinkielen oppikirjoista pöytäkirja-asetukset sekä millaisia asioita siihen otetaan.

TEHTÄVÄ 5: Jos kahden edellisen tehtävän pohjalta sait uuden idean, miten voisi esim. säästää luonnonvaroja oppilaitoksessa enemmän, kirjoita vinkkejä tämän tehtävän vastaukseksi.

TEHTÄVÄ 6: Seuraavassa on muutamia lauseita sinulle hyödynnettäväksi. Tee mainos johonkin seuraaviin liittyen, ja voit hyödyntää Internetin tarjoamia kuvia, kunhan muistat kunnioittaa tekijänoikeuksia. Tee mainos esim. Wordilla, sellainen, jolla on tarkoitus herättää meidät kaikki ajattelemaan luonnonvarojen käyttöä.

a)     Suomalaisetko muovipussikansaa?

b)     Marjat metsästä kotitekoiseen mehuun. Näin kuluttaa vain 14 %, kun vertaa kaupan tiivistemehuun.

c)     Tuo pyöräsi vuosihuoltoon meille – vaihda henkilöauton kuluttava penkki hapekkaaseen ilmaan tai bussi tuo ja bussi vie, lyhyt on henkilöauton tie.

TEHTÄVÄ 7. Kirjoita yleisönosastokirjoitus kasvihuoneilmiöön liittyen joko puolesta tai vastaan.

Pohdi kirjoituksessasi:

-          mitä kasvihuoneilmiöllä tarkoitetaan

-          kerro syitä kasvihuoneilmiön synnylle

-          mitkä ovat tärkeimmät kasvihuonekaasut

-          miten voi vaikuttaa kasvihuoneilmiötä vähentävästi

-          onko koko ilmiössä mitään positiivista (perustele)

-          tarkastele fossiilisia polttoaineita jne.

TEHTÄVÄ 8. Olet hyvin huolestunut ihmisten vedenkäyttötottumuksista. Otat ensin selvää omasta vedenkäytöstäsi tutustumalla seuraavaan sivustoon http://www.vesijalanjalki.org/  (muistathan siirtyä etusivulta eteenpäin, jotta pääset tekemään testejä). Tutustu vesijalanjälkikäsitteeseen, jotta ymmärrät, mitä sillä tarkoitetaan.

a)     Tee veden käytön ohjeistus kotiin sisältäen 10 kohtaa, missä neuvotaan kaikki miettimään, miten niitä hanoja esim. pidetään auki jne. Tee ohjeistus, miten säästää vettä.

b)     Suunnittele pienimuotoinen keskustelu, joka käydään vettä tuhlaavan teinin ja kotona asuvan vedenkäytöstä ymmärtävän hiukan vanhemman ihmisen välillä.

Aiheena voi olla esim. ”suihkussa asuminen”, ” vastahan sä pesit noi farkut tänä aamuna”, ”kuka ihme jätti hanan auki”, ” kuka maksaa vesilaskut” jne. Tee siis keskustelun pätkä, jossa kotona on tilanne päällä. Sama tilannehan voi olla esim. työpaikalla edessä joskus, perjantaina joku unohtaa vesihanan auki ja maanantaina tilanne voi olla aika myrskyisä. Ole keskustelussa aikuinen ja mieti asiaa paljonko rahassa maksaa esim. hanan jättäminen valumaan. Sävytä keskustelua sopivasti huumorilla.

 

 Kuva 1. Kemian tunneilla tuotettu muovailuvaha kertoo veden tarinaa.

 

7.2.  Fysiikan LUKO -pelit

7.2.1. Newtonin mekaniikka: fysiikan lukotehtävä1

Tehtävä: Etsi sopiva vastausnumero jokaiselle kysymykselle. Miten toimitaan laitetaan valkoinen laatta (kysymysnumero) punaiselle pohjalle (vastausnumeroa) osoittavaan ruutuun.

 

Kysymykset (valkoiset):

1.     Jatkuvuuden laki

2.  Dynamiikan peruslaki

3. v

4. jousta jännitetään jousiammunnassa

5. liikkuvalla kappaleella

6. a

7. Voiman ja vastavoiman laki

8. s

9. vastustaa kappaleen liikkeelle lähtemistä

10. vetovoima kappaleiden välillä on

11. voima

12. kun siirrät nojatuolia, ____________ vastustaa liikettäsi

 

Vastaukset (valkoinen kysymysnumerolaatta laitetaan oikean vaihtoehdon osoittavaan numeroon punaiselle pohjalle):

1. lepokitka

2. nopeus

3. Newtonin II laki

4. kiihtyvyys

5. Newtonin I laki

6. potentiaalienergia

7. F

8. kineettinen energia

9. matka

10. liikekitka

11. gravitaatio

12. Newtonin III laki

 

 

7.2.2. Newtonin mekaniikka: fysiikan lukotehtävä 2

Tehtävä: Etsi sopiva vastausnumero jokaiselle kysymykselle. Miten toimitaan laitetaan valkoinen laatta (kysymysnumero) punaiselle pohjalle (vastausnumeroa) osoittavaan ruutuun.

 

Kysymykset (valkoiset):

1. voitelu ___________ kitkaa auton moottorissa

2.  voima antaa kappaleille kiihtyvyyden

3.  nostotyö

4.  hyötysuhde

5. voiman ja vastavoiman laki

6. kappale liikkuu matkan voiman suuntaan

7. nopeus

8. nopeuden yksikkö

9. hiekoitus ______________kitkaa maantiellä

10. matka

11. kiihtyvyyden yksikkö

12. teho

 

Vastaukset (valkoinen kysymysnumerolaatta laitetaan oikean vaihtoehdon osoittavaan numeroon punaiselle pohjalle):

1. potentiaalienergia

2. suurentaa

3. työ

4. dynamiikan peruslaki

5. (koneesta saatu energia/koneeseen otettu energia)

6. pienentää

7. Newtonin III laki

8. m/s2

9. työ aikayksikköä kohti

10. km/h

11. matka/aika

12. nopeus*aika

 

 

7.2.3. Newtonin mekaniikkaa ja lämpöoppia: fysiikan lukotehtävä 3

Tehtävä: Etsi sopiva vastausnumero jokaiselle kysymykselle. Miten toimitaan laitetaan valkoinen laatta (kysymysnumero) punaiselle pohjalle (vastausnumeroa) osoittavaan ruutuun.

 

Kysymykset (valkoiset):

1.  suure

2.  paino

3.  työn yksikkö

4.  5600 s

5. massa

6. paineen yksikkö

7. 6120 s

8. kappale paikoillaan

9. 1555,2 s

10. kitkakerroin

11. kappale liikkeessä

12. teräspinta ja jää

 

Vastaukset (valkoinen kysymysnumerolaatta laitetaan oikean vaihtoehdon osoittavaan numeroon punaiselle pohjalle):

1. kilogrammoina

2. liikekitka

3. 1,7 tuntia

4. riippuu pintojen ominaisuuksista

5. kitkakerroin pieni

6. lepokitka

7. joule

8. 0,432 tuntia

9. 1,56 tuntia

10. tarkkaan mitattavissa oleva ominaisuus

11. pascal

12.  voima Newtoneina

 

7.2.4. Ympäristöasiaa ja yhteys kemiaan: fysiikan lukotehtävä 4

Tehtävä: Etsi sopiva vastausnumero jokaiselle kysymykselle. Miten toimitaan laitetaan valkoinen laatta (kysymysnumero) punaiselle pohjalle (vastausnumeroa) osoittavaan ruutuun.

 

Kysymykset (valkoiset):

1.  Kokonaismäärä säilyy vakiona, se voi vain muuttaa muotoaan.

2.  fotosynteesi

3.  Sähkömagneettisuus

4.  atomin ytimen halkeaminen

5.  koostuu vedystä

6.  sähkövaraukset

7.  aiheuttavat vahinkoa eläimille, ympäristölle ja vesistölle

8.  autojen paalaaminen

9.  ympäristökeskus

10. kyllästetty puu

11. huolto ja korjaus

12. kemikaalit

 

Vastaukset (valkoinen kysymysnumerolaatta laitetaan oikean vaihtoehdon osoittavaan numeroon punaiselle pohjalle):

1. ei saa polttaa

2. ongelmajätteet

3. aurinko

4. laitteiden käyttöikä pitenee

5. kuljetus helpompaa

6. lue varoitusmerkit

7. energia

8. fissio

9. kissa

10. ilmoitus ympäristörikostapauksissa

11. kasvien yhteyttäminen

12.  salama