KOODI,FYSIIKKAA 1/2 ov OPPIPAJAA VARTEN, 1/2 OV

1. Yleistä

6. Fysiikan kokeellisuus ja esimerkkejä dokumentoinnista 

6.1. Nousutehomittaus -tulokset

6.2. Paperin pudottaminen -tehtäviä

6.3. Putoamisliike -tehtävät

6.4. Valaistusvoimakkuuden mittaaminen -tehtävät

6.5. Vanhat mitat -tehtävät

LUKU 6

1. Yleistä

Tee seuraavat tehtävät ja palauta taulukot, kuvaajat yms. FYSIIKAN KOKEELLISUUS -palautuskansioon.

6. Fysiikan kokeellisuus ja esimerkkejä dokumentoinnista

- kotikokeita ja pieniä fysiikan mittauksia, valaistusvoimakkuusmittaus (tulos ja tehtävät), painekattila (tulos ja tehtävät), putoamiskiihtyvyyden määrittäminen, portaiden nousuaika, energian kulutus -käytännön tehtävä, vanhat mitat, paperin pudotusnopeuden määrittäminen, kuvaajien tuottaminen ja tulosten esittäminen.

6.1. Nousutehomittaus -tulokset

Johdanto: Seuraavassa on mitattuna portaiden nousuaika. Henkilön massaksi on oletettu 50 kg. Näissä tehtävissä perehdytään fysiikan kannalta olennaisiin työn ja tehon laskemiseen.

 TEHTÄVÄ 1: Taulukossa on mitatut tulokset nousutehosta portaissa.

a)     laske ensin m*g*h=50*9,81*3,6=W ensimmäisellä rivillä ja saat tuloksen Jouleina

eli massa 50 kg* maan vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys * portaiden korkeus

b)     lisäksi laske muiden rivien W eli työ ja

c)     sitten laske saadun W:n arvon avulla teho P, kun työ W jaetaan ajalla joka kului nousuun

 

m=50kg oletus

 

 

 

Mittaus

Portaat
korkeus/m

aika/s

W=mgh=nousutyö
olet. m=50kg J=Joulea

Teho P=W/t
(J/s=Wattia)

Mittaus1

3,6

13,5

 

 

Mittaus2

3,6

10,6

 

 

Mittaus3

3,6

10,6

 

 

Mittaus4

3,6

8,3

 

 

Mittaus5

3,6

7,3

 

 

Mittaus6

3,6

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

henkilön massa
 oletettu

50

 

 

 

maan vetovoiman
 kiihtyvyys g

9,81

 

 

 

ESIMERKKEJÄ LASKUIHIN:

TYÖ, JOKA PORTAITA NOUSTESSA TEHDÄÄN laskettiin edelliseen taulukkoon seuraavan esimerkin mukaisesti:

Nousutyö = massa*g*nousukorkeus (m*g*h)=50kg*9,81m/s2*2,5m=1226,25 Nm eli J=Joule

 

JA MITEN LASKETAAN TEHO SITEN, ETTÄ JAETAAN TUO SAATU TYÖ NOUSUUN KÄYTETYLLÄ AJALLA

Esim. jos aikaa kului 10 s

teho P=W/t= 1226,25 J/10 s =122,625 J/s=123 W (W=wattia)=0,123 Kw

TEHTÄVÄ 2: Mistä suureista portaissa tehty työ riippuu?

TEHTÄVÄ 3. Valitse seuraavista väitteistä ne sanat, jotka pitävät paikkansa ko. työn yhteydessä

a)     Työ ei riipu / riippuu portaiden korkeudesta

b)     Mitä korkeammat/matalammat portaat, sitä suurempi työ tehdään

c)     Mitä suurempi työ portaissa tehdään samassa ajassa, sitä suurempi/pienempi on teho

d)     Henkilön massa vaikuttaa/ei vaikuta tehdyn työn suuruuteen yleensä.

(Huom! tässä tehtävässä oli massaksi valittu tietoisesti 50 kg, yleensähän ihmisten massa on erilainen).

 

TEHTÄVÄ 4: Laadi kuvaajat taulukosta Excelillä siten, että

a)     ensimmäiseen kuvaajaan valitset sarakkeen mittaus sekä nousuajan

b)     toiseen kuvaajaan valitset mittauksen sekä nousutehon

  Kuva 1. Nousuaikaa varten tarvittiin tarkka kello

 

6.2. Paperin pudottaminen -tehtäviä

Johdanto: Näissä esimerkeissä tutustut fysiikan kokeellisuuteen. Tulokset on mitattu oppilaitoksen fysiikan tunneilla lukuvuonna 2006 – 2007: Paperi on ollut normaali kopiopaperi A4, jota on pudotettu vaakatasossa sekä rypistettynä noin metrin korkeudelta ja tulokset perustuvat käsiajanottoon, joten virhe tuloksissa on myös mahdollinen.

PAPERIN PUDOTTAMINEN -TULOKSET

Mittaus

Paperi vaakatasossa
putoamisaika/s

Vaakatasossa
Ero keskiarvoon
putoamisaika/s

Paperi rypistettynä
putoamisaika/s

Rypistettynä
Ero keskiarvoon
putoamisaika/s

1

1,3

0,1

0,3

0,1

2

1,4

0,0

0,3

0,1

3

1,2

0,2

0,4

0,0

4

1,5

0,1

0,3

0,1

5

1,7

0,3

0,4

0,0

6

2,1

0,7

0,3

0,1

7

1,8

0,4

0,5

0,1

8

1,6

0,2

0,6

0,2

9

2,3

0,9

0,3

0,1

10

1,4

0,0

0,4

0,0

11

1,3

0,1

0,3

0,1

12

1,5

0,1

0,3

0,1

13

1,2

0,2

0,3

0,1

14

1,6

0,2

0,5

0,1

15

1,5

0,1

0,3

0,1

16

1,5

0,1

0,4

0,0

17

1,5

0,1

0,5

0,1

18

1,3

0,1

0,4

0,0

19

1,3

0,1

0,6

0,2

20

1,4

0,0

0,4

0,0

21

1,7

0,3

0,3

0,1

22

1,4

0,0

0,4

0,0

23

1,5

0,1

0,3

0,1

24

1,3

0,1

0,3

0,1

25

1,3

0,1

0,5

0,1

26

1,6

0,2

0,4

0,0

27

1,4

0,0

0,5

0,1

28

1,7

0,3

0,3

0,1

29

1,5

0,1

0,4

0,0

30

1,4

0,0

0,5

0,1

31

1,3

0,1

0,4

0,0

32

1,2

0,2

0,3

0,1

33

1

0,4

0,4

0,0

34

1,3

0,1

0,4

0,0

35

1,3

0,1

0,4

0,0

36

1,3

0,1

0,3

0,1

37

1,4

0,0

0,3

0,1

38

1

0,4

0,4

0,0

39

1,2

0,2

0,3

0,1

40

1,3

0,1

0,4

0,0

41

1,25

0,2

0,68

0,3

42

1,44

0,0

0,58

0,2

43

1,26

0,2

0,39

0,0

44

1,16

0,3

0,39

0,0

45

1,45

0,0

0,39

0,0

46

1,35

0,1

0,58

0,2

47

1,27

0,2

0,59

0,2

48

1,45

0,0

0,49

0,1

49

1,73

0,3

0,49

0,1

50

1,25

0,2

0,59

0,2

51

1,08

0,4

0,17

0,2

52

1,52

0,1

0,24

0,1

53

1,43

0,0

0,26

0,1

54

1,21

0,2

0,34

0,0

55

1,47

0,0

0,28

0,1

56

1,72

0,3

0,3

0,1

57

1,24

0,2

0,26

0,1

58

1,52

0,1

0,31

0,1

59

1,62

0,2

0,41

0,0

60

0,85

0,6

0,29

0,1

61

1,3

0,1

0,3

0,1

62

1,4

0,0

0,3

0,1

63

1,2

0,2

0,4

0,0

64

1,5

0,1

0,3

0,1

65

1,7

0,3

0,4

0,0

66

2,1

0,7

0,3

0,1

67

1,8

0,4

0,5

0,1

68

1,6

0,2

0,6

0,2

69

2,3

0,9

0,3

0,1

70

1,4

0,0

0,4

0,0

71

1,6

0,2

0,3

0,1

72

1,3

0,1

0,5

0,1

73

1,9

0,5

0,4

0,0

74

1,5

0,1

0,3

0,1

75

1,1

0,3

0,3

0,1

76

1,6

0,2

0,3

0,1

77

1,6

0,2

0,2

0,2

78

1,5

0,1

0,5

0,1

79

1,8

0,4

0,4

0,0

80

1,1

0,3

0,2

0,2

81

1,08

0,4

0,17

0,2

82

1,52

0,1

0,24

0,1

83

1,43

0,0

0,26

0,1

84

1,21

0,2

0,34

0,0

85

1,47

0,0

0,28

0,1

86

1,72

0,3

0,3

0,1

87

1,24

0,2

0,26

0,1

88

1,51

0,1

0,31

0,1

89

1,62

0,2

0,41

0,0

90

0,85

0,6

0,29

0,1

Keskiarvo

1,4

0,2

0,4

0,1

Tulokset: Paperi vaakatasossa putoamisaika 1,4  ± 0,2 s ja rypistettynä putoamisaika 0,4  ± 0,1 s

TEHTÄVÄ 1: Mitä tarkoittavat merkinnät:

a)1,4 ±0,2 s  ja  b) 0,4 ±0,1 s

TEHTÄVÄ 2: Vertaa toisiinsa kuvaajia paperin pudottamisesta ja yritä selittää miksi mahdolliset tulokset poikkeavat toisistaan?

Kuvaajat paperin pudottaminen

 

 

TEHTÄVÄ 3: Fysiikan laskuissa olennaista on vastauksen tarkkuus. Etsi Internetistä tai fysiikan oppikirjoista vastaus seuraaviin. Kerro jokin esimerkkilasku jokaiseen:

a)     Millä tarkkuudella vastaus on yhteen- ja vähennyslaskuissa esitettävä?

b)     Millä tarkkuudella vastaus on kerto- ja jakolaskuissa esitettävä?

c)     Millä tarkkuudella vastaus esitetään, jos esiintyy sekä yhteen- tai vähennyslaskuja että kerto- tai jakolaskuja?

 

 6.3. Putoamisliike -tehtävät

Johdanto: Mitattiin heilurin heilahdusaika siten, että heilurilangan pituus haettiin väliltä 0,5 – 2,0 m. Tehtävän tarkoituksena oli selvittää ensin 10 heilahdukseen kuluva aika. Työn lopullisena tarkoituksena on määrittää putoamiskiihtyvyyden arvo. Tee tähän liittyvät tehtävät.

TEHTÄVÄ 1: Täydennä taulukko puuttuvien arvojen osalta.

a)     laske ensin yhteen heilahdukseen kuluva aika, kun 10 heilahdukseen kuluva aika on annettu jokaisessa mittauksessa

b)     lasketaan putoamiskiihtyvyyden g arvo heilurin heilahdusajan kaavalla, joka on seuraavassa. Kaava on ensin muokattu oikeaksi eli ratkaistu g matemaattisin keinoin (kysymyksessä on tekijäyhtälö). Tutustu kaavan pyörittämiseen huolellisesti:

 

 

 

 

Mittaus Heiluriaika 10T= 10 heilahdukseen kuluva aika sekunteina s Yhteen heilahdukseen kuluva aika sekunteina s l = heilurilangan pituus metreinä m g laskettu, m/s^2
1 17,15   0,68  
2 14,9   0,5  
3 11,23   0,255  
4 9,19   0,14  
5 25,7   1,6  
Laske keskiarvo kaikista        

 

c)     Laadi kuvaajat Excelillä, joissa näkyy

a. mittaukset sekä heilahdusaika

b. mittaukset sekä putoamiskiihtyvyys

d)     pohdi tuloksia, miksi ne poikkeavat toisistaan (taulukkoarvo putoamiskiihtyvyydelle on 9,81 m/s^2). Koetilanne on esitetty seuraavassa kuvassa ja se voi auttaa tähän tehtävään vastaamisessa. Miten esim. heilurilangan pituus vaikuttaa tuloksiin? Millainen virhe tuloksiin tulee käsiajanotolla? Onko langan pituus mitattu kuinka tarkkaan, jos mittanauhana käytettiin perinteistä ompelumittanauhaa? Olisiko mittaustuloksia pitänyt olla enemmän?

e)     ilmoita tulokset fysiikan ohjeiden mukaan eli jos joku tulos poikkeaa erittäin paljon keskiarvosta, voidaan se jättää huomiotta, varsinkin, jos se muuttaa keskiarvoa erittäin paljon.

KOETILANNE:

    1. kootaan laitteisto ohjeistuksen mukaan (tarvitaan statiivitanko, punnus, eripituisia lankoja, sakset, sekuntikello, kynä ja paperia, laskin)

  Kuva 1. Heiluri

TEHTÄVÄ 2: Fysiikan mittauksissa tulee aina jonkin verran virhettä. Siksi työt on tärkeää toistaa useaan kertaan. Kerro omin sanoin, mitä

a)     tarkoittaa absoluuttinen virhe?

b)     tarkoittaa suhteellinen virhe?

c)     on mittalaitteen kalibrointi?

d)     on systemaattinen virhe?

e)     on satunnainen virhe?

6.4. Valaistusvoimakkuuden mittaaminen -tehtävät

Johdanto: Tämän tehtävän tulokset on mitattu luksimittarilla oppilaitoksen eri tiloissa ja etäisyys on mittauksessa ollut n. 3,5 metriä lähimmästä valonlähteestä. Valaistusvoimakkuuden yksikkönä mittarissa käytettiin luksia (= 1 lx)

TEHTÄVÄ 1: Seuraavassa taulukossa on mitatut tulokset valaistusvoimakkuudelle kymmenessä eri mittauksessa. Laadi niistä Excelillä havainnollinen kuvaaja.

Tila

lx

Pakapuolen työvalot (katon loisteputket)

740

Käytävän yleisvalaistus

251

WC-yleisvalo

211

Ulko-oven läheisyydessä olevat ulkovalot

101,7

Kahvio/ruokala; yleisvalo

192

Aula (sisääntulo)

104

Neuvonnan odotushuonetila

101

Kirjasto (yleisvalo)

659

Eteinen (sisääntulo) ei suoraa valoa

106,8

Pukuhuone (kellarissa)

92,6

TEHTÄVÄ 2: Etsi tietoa seuraaviin fysiikan oppikirjoista tai Internetistä.

a)     Kirjoita omin sanoin, mitkä asiat vaikuttavat valaistusvoimakkuuteen.

b)     turvallinen työskentely edellyttää riittävän hyvää yleisvalaistusta ja se on n. 500 luksia. Mitkä edellisen tehtävän taulukoissa olevista arvoista ja tiloista täyttävät kriteerin?

 

TEHTÄVÄ 3: Etsi tietoa Internetistä tai fysiikan oppikirjoista, mitkä olisivat valaistusvoimakkuudet

a)     kuutamossa

b)     aurinkoisena päivänä kesällä ja talvella

c)     suositeltavat koulun luokkatilojen valaistusvoimakkuudet

d)     suositeltava leikkaussalin valaistusvoimakkuus

TEHTÄVÄ 4: Suomen valoteknillinen seura huolehtii valaistusohjeistuksista. Etsi Internetistä

a)     niiden kotisivujen osoite

b)     kerro lyhyesti, millaista tietoa WWW-sivuilta saa?

 6.5. Vanhat mitat -tehtävät

Johdanto: Näissä tehtävissä tutkitaan Myllytullin yksikössä mitattuja vanhoja mittoja lukuvuodelta 2006 - 2007 ja niiden avulla selvitetään SI-järjestelmän tarpeellisuutta

(Lähde mm. Museoviraston WWW-sivut http://www.nba.fi/fi/vanhatmitat  )

Vanhat ja uudet mitat: suomalainen syli on 178 cm, suomalainen kyynärä 45,72 cm, vaaksa n. 15 – 20 cm, suomalaisten pituus (miehet 176,6 cm ja naiset 163,5 cm)

TAULUKKO 1: Yhden opiskelijaryhmän tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa (miehiä ja naisia ei ole eroteltu)

 

syli/cm

kyynärä/cm

vaaksa/cm

oma pituus/cm

koulumatka/km

 

165

45

15

167

0,02

 

156

35

13

156

15

 

166

44

19

172

1

 

162

38

17,5

166

12

 

190

50

20

189

15

 

160

43

16

165

9

 

167

44

18

168

5

 

164

46

19

169

40

 

159

41

17

162

8

 

150

40

15

150

10

 

170

44

17

170

5

 

168

44

18

169

5

 

158

42

18

165

23

 

156

42

16

160

6

 

166

40

16

167

45

 

155

40

 

168

3

Keskiarvo

163

42

17

166

13

 

TEHTÄVÄ 1: Vastaa taulukon avulla seuraaviin

Montako syliä taulukossa

a) ylittää keskiarvon 

b) ylittää suomalaisen sylin 178 cm?

c) montako syliä jää alle suomalaisen sylin 178 cm?

TEHTÄVÄ 2: Suomalainen kyynärä (matka kyynärpäästä keskisormen päähän) on 45,72 cm Iso-Britannian mittojen mukaan, nykyisellään voisi ajatella, että melko tarkasti kyynärä on 50 cm, nykyihmisellä. Mitta on vaihdellut eri kulttuureissa ja siihen on laskettu lisäksi jopa kämmenen leveys ja siten on saatu isompia mittoja esim. 59,4 cm.

Kuinka moni taulukon tuloksista ylitti luvun 45,72 cm?

TEHTÄVÄ 3: Koulumatkan pituuden keskiarvoksi saatiin 13 km.

a) Mikä oli lyhyin koulumatka 

b) Mikä oli pisin koulumatka?

c) Oletetaan, että oppilaitoksessa on keväällä 96 koulupäivää, montako kilometriä pisimmän koulumatkan omaavalla opiskelijalla tulee kuljettua kevään aikana oppilaitokseen, jos hän on joka päivä koulussa ja hän kulkee päivittäin matkan kotoa kouluun?

TEHTÄVÄ 4: Kun katsot luokan opiskelijoiden pituuden keskiarvoa ja vertaat sitä, suomalaisten pituuteen, voisiko päätellä, onko luokassa enemmän miehiä vai naisia?

TEHTÄVÄ 5: Laadi taulukon tuloksista havainnolliset kuvaajat Excelillä. Jokaisesta laaditaan kuvaajat erikseen.

TEHTÄVÄ 6: Opiskelijan koulumatkan pituus on 10 km.

Laske kuinka monta

a) syliä se on, jos syliksi oletetaan 163 cm?

b) vaaksaa se on, jos vaaksaksi oletetaan 17 cm?

c) kyynärää se on, jos kyynäräksi oletetaan 42 cm?

 

TEHTÄVÄ 7: Tehtävässä 6 käytettiin mittoina luokan keskiarvoja laskutoimituksia tehtäessä.

a)     mitkä asiat vaikuttavat/vaikuttivat mittaustulosten tarkkuuteen mielestäsi?

b)     joko keksit, miksi SI-järjestelmä on kehitetty ja mitä etua sillä on saavutettu, että käytössä on tietyt perussuureet?

c)     mitkä ovat fysiikan keskeisimmät suureet?

d)     miksi kutsutaan mittaustulosten epätarkkuutta?

TEHTÄVÄ 8: Etsi Internetistä tai fysiikan oppikirjoista vielä käytössä olevia mittoja, jotka eivät ole SI-järjestelmän mukaisia. Luettele niitä tämän tehtävän vastaukseksi.

TEHTÄVÄ 9: Selvitä vielä, miten on mitattu mitat

a)     syli

b)     kyynärä

c)     vaaksa

d)     sekä miten mitattaisiin jalka?