Johdatus fysiikkaan -ristikko teoriaan tutustumista varten
(Lähde: Eri fysiikan oppikirjat mm. Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä s. 30 - 50 ja Ravitsemis- ja talousalan fysiikka ja kemia s. 60 - 62)

  
Täytä ristikko fysiikkaan liittyvillä sanoilla. Vihjeet auttavat sinua, mikäli et keksi jotakin sanaa.
 1      2                  3      
             4    5            
  6                         
     7                      
                        8   
    9                       
10                           
  11                   12        
                         
   13     14                     
                      15     
             16              
17                           
                         
     18                      
                         
 19                          
                         
 20                          
                         
21                           
                         
 22                 23           
                         
               24