YLEISTÄ KURSSISTA

TERVETULOA OPISKELEMAAN ASIAKASPALVELUA VERKKOON!

Verkkokurssi suoritetaan opiskelemalla itsenäisesti teoriaa ja tehden harjoituksia verkon välityksellä. Kurssi arvioidaan asteikolla T1 - K5.

Kurssin sisältö

Hyvä asiakaspalvelu – taito, jonka kaikki voi oppia!

Kurssin aiheet ovat palvelun tunnistaminen, asiakaskeskeisyys, palvelujärjestelmä, palvelutapahtuma kokonaisuudessaan, puhelinkäyttäytyminen ja sähköinen asiakaspalvelu.

Kurssin tavoitteet ja arviointi

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään asiakaspalvelun tärkeys liiketoiminnassa ja antaa opiskelijalle valmiuksia toimia hyvänä asiakaspalvelijana. Opiskelija ymmärtää kurssin jälkeen asiakaspalvelun yhtenä kilpailukeinona, tunnistaa asiakaskeskeisen yritystoimintamallin ja toteuttaa asiakaskeskeisyyttä omassa työssään, ymmärtää mistä laadukas asiakaspalvelu muodostuu sekä osaa toimia oikein puhelimen ja sähköisen viestimien käyttäjänä asiakaspalvelussa.

Kurssi arvioidaan T1 - K5.

K5

Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaspalvelun teorian ja osaa soveltaa sitä käytännön työhönsä eläintenhoitoalalla. Hän toimii luontevasti ja ystävällisesti asiakaspalvelussa ja reagoi nopeasti saamaansa palautteeseen. Opiskelija osaa myös toimia ongelmanratkaisijana.

H4 - H3

Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaspalvelun teorian ja osaa soveltaa sitä käytännön työhönsä eläintenhoitoalalla. Opiskelija on suorittanut menestyksekkäästi kurssiin liittyvät tehtävät.

T1 - T2

Opiskelija ymmärtää asiakaspalvelun teorian ja on suorittanut kurssiin liittyvät tehtävät.

Lähteet                                

Asiakaspalvelu, Lepola, Pulkkinen, Raivio, Selinheimo ja Sulkanen, WSOY

Customer Service for Dummies, Leland ja Bailey, IDG Books Wordwide, Inc.

Markkinoinnin perusteet, Lahtinen ja Isoviita, Avaintulos Oy    

Unohtuiko asiakas?, Ylikoski, KT-Palvelu Oy