LABORATORIOALAN VIRTUAALIKOULU
Oulunseudun ammattiopisto/Tapio Patrikainen

Oulun seudun ammattiopiston LABORATORIOALAN VIRTUAALIKOULU kuuluu valtakunnalliseen ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikouluhankkeeseen, jota koordinoi ja rahoittaa Opetushallitus. Hankkeessa on tarkoitus tuottaa KEMIALLINEN ANALYSOINTI –opintokokonaisuuden sisälle verkko-opetusmallia kemiallisesta sitoutumisesta ja kemian merkkikielestä. Muut kemian alan ja laboratorioalan virtuaalikouluhankkeet on esitelty OPH:n sivuilla.

I) OPPIMATERIAALIA KEMIAN PERUSTEIDEN OPPIMISEEN

Kemian alalta löytyy runsaasti oppimismateriaaleja internetistä, joskin valtaosa on englanninkielisenä. Internetin kautta tapahtuva teoriatiedon opiskelu ja laboratoriotyöskentelyyn liittyvät havainnolliset digitaaliset esimerkit olisivat apuna peruskemian ja laboratoriotöiden opiskelussa esimerkiksi oppijoilla, jotka ovat aloittaneet muuta ryhmää myöhemmin laboratorioalan opinnot tai joutuneet muista syitä olemaan poissa lähiopetuksesta. Digitaalista materiaalia on tehty tässä projektissa itse ja kurssiin tullaan edelleen liittämään lisää oppimateriaalia. Peruskäsitteet on esitelty mahdollisimman lyhyesti ja havainnollisesti hyödyntäen kuvia ja animaatiota. Tässä listassa on myös joitakin harjoituksia, joiden avulla opiskelija voi arvioida omaa osaamistaan. Materiaalin animaatiot ja kuvasarjat on tehty PowerPoint ja FLASH -ohjelmalla ja harjoitukset HOT POTATOES -ohjelmalla.

Kun olet tutustunut tähän materiaalin, annathan palautetta osoitteeseen tapio.patrikainen@osao.fi!

II) ESIMERKKEJÄ OPETUSJÄRJESTELYISTÄ (Open idea) JA VERKKO-OPETUSPOHJASTA (Moodle)

Kemian virtuaalikoulu - nuorisoaste (open idea)
Verkko-opetuspohja Moodlessa (vaatii käyttäjätunnuksen: kaukovainio ja salasanan: oppilasoppilas)

 

III) OPPIMATERIAALI
 
1.
AINE JA SEN RAKENNE

 

 

2 .JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ
jaksollinen

AineistoJAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

Hot Potatoes tehtäväAlkuaineet

Hot Potatoes tehtäväAlkuaineet järjestykseen

Hot Potatoes tehtäväYhdistelytehtävä

Hot Potatoes tehtäväYhdisteet

AineistoHarjoituksia jaksollisesta järjestelmästä, reaktioista ja elektrolyysistä

AineistoTeoriaa ja Harjoitustehtäviä aineen rakenteesta

 

 

3. AINEMÄÄRÄ, KONSENTRAATIO JA LIUOSTEN LAIMENTAMINEN

AineistoLaskuharjoitus punnitusmäärät

 

4. KEMIALLINEN SITOUTUMINEN  sidoskuva1

AineistoKemiallinen sitoutuminen

AineistoAnimaatio sitoutumisesta. (englanninkielinen)

AineistoHarjoitustehtäviä kemiallisesta sitoutumisesta

AineistoSitoutumiseen liittyviä tehtäviä

PalautuskansioSitoutumiseen liittyvien tehtävien palautuskansio

 

5. TYÖTURVALLISUUS

AineistoTYÖTURVALLISUUS

 

6. KEMIALLINEN REAKTIO JA STOIKIOMETRIA

 

 

7. HAPETTUMINEN JA PELKISTYMINEN

AineistoLaskuharjoitus Hapettuminen ja pelkistyminen

 

8. HAPOT JA EMÄKSET SEKÄ pH

AineistoHAPOT JA EMÄKSET, pH, PUSKURILIUOKSET, HAPPO-EMÄSINDIKAATTORIT

AineistoHAPOT JA EMÄKSET : Tehtävien ratkaisut

AineistoLaskuharjoituksia pH:sta

 

9. KEMIALLINEN TASAPAINO, REAKTIONOPEUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

 

 

10. PUSKURILIUOKSET

 

 

11. SÄHKÖKEMIA JA SÄHKÖKEMIALLISET MITTAUKSET

 

 

12. LAADULLISEN ANALYYSIN SAKKAREAKTIOT JA EROTUSKAAVIO

AineistoEROTUSKAAVIO

AineistoKvalitatiivisen analyysin sakkareaktiot

TenttiSakkareaktiot, kationit

TenttiAnionien reaktiot

 

13. VOLUMETRINEN ANALYYSI ELI TITRIMETRIA

AineistoTITRAUS

AineistoTITRAAMINEN

 

 

14. PAINOANALYYSI ELI GRAVIMETRIA

 

 

15. VIRHEARVIOINTI

 

 

16. LABORATORIOVÄLINEET

 

 

17. LISÄHARJOITUKSIA

 

 

18. MÄÄRÄLLISEN ANALYYSIN TARKKUUSTYÖRAPORTIT

 

19. Kysely oppimisalustan toimivuudesta tällä kurssilla

Lomakepalautekysely kurssimateriaalista