Kirjallisuus

Lähdemateriaali:

- Mc Kinsey& Company.2000. Ideasta kasvuyritykseksi. Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. WS Bookwell Oy. Porvoo

- Leena Raatikainen. 2001. Liikeideasta liikkeelle. Prima. Oy Edita Ab. Helsinki.

- Hoffrén Seppo. 1990. Liiketoiminnan suunnitteluopas. Business Books. Juva.

- Finnvera Oy. Miten laaditaan hyvä liiketoimintasuunnitelma Business Plan.