1. Yrittäjätiimi, vastuut ja roolijako

(Lue myös Leena Raatikaisen kirjasta liikeideasta liikkeelle luku 1, erityisesti sivut 17-26.)


Millainen tiimi saa aikaan menestyvän yrityksen?

Yrittäjäksi ryhtyminen on yleensä henkilön oman taustan, hänen persoonallisten ominaisuuksiensa ja elämäntilanteensa yhteisvaikutuksena syntyvä ratkaisu (Raatikainen. 2001). Ajattelemme usein, että yrittäjän kuuluu suunnitella ja toteuttaa yritystoimintaa yksin, että oikea yrittäjyys on yksinäistä. Monelle yksin yrittäminen onkin luonteva tapa aloittaa toiminta.

Uuden yrityksen perustamisessa on paljon työtä – on jopa todennäköistä, ettei yhdeltä ihmiseltä löydy kaikkia niitä taitoja, joita tarvittaisi. Yritystoiminnassa tulee jatkuvasti eteen uusia ongelmia. Erilaisia taitoja hyödyntävä ryhmä löytää helpommin hyvät ratkaisut kuin yksi ihminen. Ryhmässä työkuorma jakautuu useammalle ihmiselle, joten yhden jäsenen poisjäänti ei vaaranna koko yrityksen toimintaa. (Mc Kinsey& Company.2000.)

Ulkopuoliset sijoittajat  investoivatkin rahansa ennen kaikkea  hyvään yrittäjätiimiin ”johtoryhmään”, sillä idean menestyksen ratkaisevat lopulta ihmiset! (mt.)

Henkilöiden yrittäjäksi ryhtymispäätöksen taustalta löytyviä seikkoja voivat olla:

 

"Nurkkakioskin" yrittäjältä, Yrsalta päätöksen taustalta voisi löytyä esimerkiksi tällainen tarina:

Taustatekijät: Yrsa on ollut aina lukion jälkeen töissä kaupan alan yrityksissä (n. 10 v) ja suorittanut työn ohella merkonomin tutkinnon. Kauppaketju on kouluttanut häntä myös. Viimeiset 3 vuotta hän on työskennellyt "Nurkkakioskin" kaltaisessa kioskissa omistajan rinnalla. Äiti on kampaaja ja pitänyt omaa kotikampaamoa, joten roolimalleja on.

Persoonallisuus: Yrsa on toimelias ja järjestelmällinen. Hänestä on mukavaa palvella ihmisiä henkilökohtaisesti ja tietää paljon myymistään tuotteista. Hän on hoitanut aina omat ja nyt perheellisenä myös perheen raha-asiat ja tietää olevansa niissä tarkka ja taitava.

Tilannetekijät: Yrsan lapset olivat silloin leikki- ja kouluikäisiä ja puoliso töissä. Kodin lähellä oleva "Nurkkakioski" haki uutta yrittäjää vanhan siirtyessä eläkkeelle. Yrsan mielestä luova yrittäjä voisi kehittää kioskin toimintaa paljonkin. Olemassa olevan asiakaspohjan varaan voisi aloituksen rakentaa.  Puoliso ja äiti kannustivat ja äiti lupasi auttaa lasten iltahoidossa, kun vielä jaksaa. Yrsan mielestä oli tulevaisuuden kannalta hyvä, jos hänen työnsä olisi lähellä kotia. Näin pian kouluun siirtyvä kuopuskin olisi äidin silmän alla iltapäivisin. Koska Yrsa oli aina halunnut olla oma pomonsa, tilaisuus oli todella houkutteleva.

Tilannetta punnittiin, pankin kanssa saatiin sovittua lainasta. Koska "Nurkkakioski" oli samaa ketjua, kuin hänen aiempi työpaikkansa, olivat toimintatavat hänelle tuttuja. Yrsasta siis tuli yrittäjä :). 

Vastaa Yrittäjätiimi -keskustelualueella: 

  1. Millaiset taustaan liittyvät seikat voisivat estää yksilöä ryhtymästä yrittäjäksi?

  2. Mistä sinä löytäisit itsellesi sopivia yrittäjäkumppaneita/ omistajakumppaneita?

  3. Mitkä asiat voivat hajottaa yrittäjätiimin?

  4. Millainen on ollut tuntemasi yrittäjän polku yrittäjäksi?

 

Kun kirjoitat liiketoimintasuunnitelmaa, sinun on aloitettava itsestäsi ja mainittava jo alussa yritysideasi lyhyesti. Yrityksen toiminnan alku riippuu keskeisesti yrittäjästä tai yrittäjätiimistä.

Keskeisen yrityksessä tarvittavan osaamisen tulisi löytyä yrittäjiltä. Lisäksi yrittäjäkuvauksen pitäisi osoittaa miksi kyseinen yritysidea on luonteva juuri tälle yrittäjälle ja että hänessä on sellaista uniikkia hengen paloa tai karismaa, että hän kykenee rakentamaan massasta erottuvan yrityksen oman persoonallisen otteensa takia.

Ole avoin ja rehellinen, älä vähättele taitojasi. Muista että opiskelemalla opittu tieto ja taito on vain ihan pieni osa sitä kaikkea osaamista, jota elämäsi kokonaisuudessaan on sinulle kerryttänyt.


Kirjoita liiketoimintasuunnitelmaan luku 1. Yrittäjätiimi, vastuut ja roolijako

Sopiva mitta yrittäjäkuvaukselle on yksi, enintään kaksi sivua tekstiä.  

  1. Mitkä seikat taustassasi  ja persoonallisuudessasi sekä työ-, harrastus- ja elämänkokemuksessasi ovat hyvänä pohjana yrittäjyydelle? Kuvaa samat seikat myös yrittäjäkumppaneistasi.

  2. Millaista osaamista sinulla on ? Kuvaa myös yrittäjäkumppaneittesi osaaminen.

  3. Millaista osaamista yritykseen tarvitaan lisäksi ja keneltä se löytyy?

  4. Miten jaatte roolit perustamisvaiheessa ja toiminnan alkuvaiheessa?

  5. Miten varmistutte siitä, että teillä on sama näkemys yrityksen tavoitteista?

  6. Mitkä asiat motivoivat teitä jokaista henkilökohtaisesti toimimaan yrityksen parhaaksi?