2. Liikeidea ja sen esittäminen

(Lue myös: Leena Raatikainen. Liikeideasta liikkeelle. Luku 2)


Liikeidea on yksi yritystoiminnan tunnusmerkeistä. Karkeasti ottaen se: 

1. vastaa kysymykseen: "Minkä asiakkaan tarpeen yritys tyydyttää?"

2.  kertoo yrityksen keskeiset asiakkaat

3. kuvaa yrityksen tavoitteleman imagon

4. kuvaa yrityksen tuotteen/palvelun ja ...

5. kuvaa yrityksen tavan toimia

Liiketoimintasuunnitelmassa liikeidea pitää esittää vakuuttavasti. On myös tärkeää tuoda esiin se, mikä juuri tästä liikeideasta tekee menestyvän – miten se on ainutlaatuinen (Mc Kinsey& Company.2000).  Liiketoimintasuunnitelmassa pitää siis kyetä esittämään liikeidea tarkasti ja analyyttisesti.

Menestykseen pyrkivän yrityksen pitäisi tarkastella liikeideaansa sijoittajan näkökulmasta ja osoittaa millä markkinoilla ko. idealla voi tehdä rahaa. Keskeistä on osoittaa liikeidean tuoma hyöty asiakkaalle. (Mc Kinsey& Company.2000.)


Kuva1. Yrsan nurkkakioski

Esimerkiksi lähiöön sijoittuvan  Yrsan "Nurkkakioskin" liikeideaa voisi kuvailla näin:

1. Se tyydyttää ensisijassa asiakkaiden nautinnon haluun (hedonistisia) tai vapaa-ajan viettoon liityviä tarpeita sekä posti- ja veikkauspalvelun tarpeita.

2. Keskeisiä asiakkaita ovat lähialueella, kävelymatkan päässä asuvat ihmiset, heistä nuoret ja yksin elävät.

3. Yritys näyttää houkuttelevalta, tavaraa on hyllyt täynnä (yltäkylläisyys), valo loistaa pimeään, "karkkitaivas". Täydennysostopaikka.

4. Keskeisiä tuotteita ovat naposteltavat, vuokravideot ja dvd:t, virvoitusjuomat, lehdet,posti ja veikkauspalvelut, lisäksi tärkeimpiä peruselintarvikkeita ja päivittäistavaroita.

5. Yritys on osa yritysketjua, joten sen tapa toimia määräytyy varsin vahvasti ketjun kautta: tuotekehityksen, ostot, kuljetukset ,markkinoinnin, taloushallinnon, yrittäjien koulutuksen ja yrityskuvan antaa/määritää ketju. Itse yrittäjä kantaa taloudellisen vastuun, hoitaa myynnin ja tekee tilaukset ketjun sopimilta tavarantoimittajilta.

 

Tapoja liikeidean keksimiseen

Oma ammattitaito – tutkimukset osoittavat, että useimpien menestyvien liikeideoiden kehittäjillä on useiden vuosien kokemus kyseiseltä alalta (mt).

Innovaatio – Liikeidean innovatiivisuus voi syntyä joko tuotteen tai palvelun uutuudesta tai siihen liittyvän liiketoimintamallin uutuudesta. Myös vasta-alkajat voivat keksiä mullistavia ideoita.(mt.)

Markkina-aukon havaitseminen – jollakin alueella on tietyntyyppiselle tuotteelle tai palvelulle enemmän kysyntää kuin tarjontaa tai elintapojen muutoksen seurauksena syntyy tarvetta aivan uudentyyppiselle palvelulle tai tuotteelle (Raatikainen.2001). Esimerkiksi mökkitalkkarit ovat tällä hetkellä uusi ja kasvava ammattikunta.

Liikeidean tai toimivan yrityksen voi myös ostaa. Liikeidean ostamista on mm. franchising. Esim Pentikin lahjatavaraliikkeet ja Tiimarit ovat liikeideaksi kehitettyjä valmiita yritysideoita, joiden käyttöoikeuden voi ostaa tai vuokrata.

Miten liikeideaa kehitetään

Aluksi testataan idean uskottavuus eli muodostetaan alustava käsitys markkinamahdollisuuksista, toteuttamiskelpoisuudesta ja idean uutuusarvosta. Tässä vaiheessa nousee esiin paljon kysymyksiä ja ehkä jo joitakin ongelmia. Kysymyksiin vastaaminen ja ongelmien voittaminen kehittävät liikeideaa .

Lue oppikirjasta liikeidean kuvaukseen liittyvä kappale.

Vastaa Liikeidea -keskustelualueella:

1. Mitkä liikeidean osat voi mielestäsi  kuvailla pelkän havainnoinnin perusteella? Perustele.

2. Onko jokin sellainen osa, joka ei paljastu ollenkaan havainnoimalla? Jos on, niin mikä?

3. Vertaile kahta samoja tuotteita/palveluita tarjoavaa yritystä keskenään esim. vaate tai jalkineliikkeitä, näyttävätkö liikeideat täysin samanlaisilta? Perustele vastauksesi.

4. Kuvaile harjoituksen vuoksi jonkin yrityksen (vaikkapa lähikaupan) liikeidea. Ehkä joudut tarkkailemaan yrityksen päivittäistä toimintaa vähän tietoisemmin kuin normaalisti, mutta melko pienellä vaivalla kuvaus onnistuu.

 


 
Kirjoita liiketoimintasuunnitelmaan luku 2. Liikeidea ja sen esittäminen

Sopiva laajuus liikeidean kuvaukseen on yksi yksinkertainen kuvio ja noin yksi sivu tekstiä.

1. Kuvaa ensin yrityksenne liikeidean pelkistetysti liikeideamallin avulla. (kts. esim. Raatikainen s. 31)

Vastaa sitten perustellen kysymyksiin:

2. Miten löysitte liikeidean?

3. Minkä asiakkaan tarpeen yrityksenne tyydyttää?

4. Ketkä ovat teidän tyypillisiä asiakkaitanne/ asiakasryhmiänne?

5. Millaiseen imagoon pyritte? Millä keinoilla aiotte siihen päästä?

6. Mikä on teidän tuotteenne/tuoteryhmänne, palvelunne tai tuotteen ja palvelun yhdistelmä?

7. Miten te erotutte eduksenne muista vastaavaa tuotetta/palvelua tarjoavista yrityksistä? Korosta asiakkaan hyötyä!

8. Millainen on yrityksenne tapa toimia?