Lähiverkot ja Internet-palvelut (1 ov)
Kurssi alkaa 12.2. 2004 ja päättyy 13.4. 2004
Suunnittelu ja ohjaus Petteri Pyykkönen, petteri.pyykkonen@osakk.fi

Koodit
DAKÄTU6 (datanomit), Lähiverkot ja internet-palvelut
VV1215 (merkonomit), Lähiverkot ja internet-palvelut
Laajuus
1 ov
Alkutapaaminen
Kurssin alkutapaaminen on 12.2.2004 klo 16.00 - 17.30 Oulun kauppaoppilaitoksen (Kotkantie 2 C 90250 Oulu) luokassa 301. Jos opiskelija ei pääse alkutapaamiseen, alkutapaamisessa jaettu materiaali lähetetään hänelle postitse.
Tavoitteet Opiskelija osaa paikallistaa ja rajata verkkopalveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia. Hän osaa käyttää lähiverkon ja internetin palveluita työssään sekä luoda yksinkertaisia tietopalveluja. Hän hallitsee yrityksen ja organisaation internet-yhteyksien luomiseen liittyvät käytänteet.
Pääasiallinen sisältö
- Lähiverkon ja internetin palveluiden käyttö
- Tietoturva-, tiedosto-, tulostus-, tietoliikenne- ja sovelluspalvelut.
- Sähköposti ja sen eri muodot: postituslistat, uutisryhmät
- WWW-palvelut: hakupalvelu, kansalaisen palvelu
- FTP-palvelu
- Arkkitehtuuri ja protokollat
- Palvelimet, protokollat, työasemat ja niiden roolit lähiverkossa
- Verkkopalvelimien käytössä ilmenevien ongelmien paikallistaminen ja rajaaminen
- Internetin hallinto ja nimipalvelu
Suoritustavat
Harjoitukset verkko-oppimisympäristössä
Mihin opintoihin sisältyy ops:ssa
Datanomeilla yhteiset ammatilliset opinnot.
Merkonomeilla vapaasti valittavat opinnot.
Tarvittava aiempi osaaminen
Tietokoneen ja www-selaimen peruskäyttö.
Kirjallisuus
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Oppimateriaalit verkossa
Kurssi on kokonaisuudessaan verkossa. Lisämateriaalina opiskelija saa kurssia tukevan monistepaketin ja rompun, jossa on mukava kurssilla tarvittavaa videomateriaalia.
Tarvittavat välineet Internet-yhteydellä varustettu tietokone.
Opintojakson arviointi Kurssin tehtävät pisteytetään ja loppuarvosana määritellään opiskelijan saaman pistemäärän perusteella.


Kurssin yleiskuvaus

Kurssilla käydään läpi lähiverkon rakenne ja verkkoon liittyvät komponentit perinteisten kaapeliverkkojen ja langattomien WLAN-verkkojen osalta. Lisäksi selvitetään lähiverkon ja ns. yleisten tietoverkkojen  suhde. Kurssilla selvitetään myös Internet-verkon rakenne ja lähiverkon suhde Internetiin eli se, miten verkko rakentuu yksittäisen käyttäjän työasemalta aina globaaliksi internetiksi asti.

Käymme läpi lähiverkon komponentit niiden tekniikan (verkkokortista reitittimeen) sekä lähiverkossa yleisimmin käytettäviä verkkotekniikoita kuten Ethernetiä. Lisäksi luodaan peruskatsaus internetissä ja lähiverkossakin yleisesti käytettyyn TCP/IP -protokollaan. Katsomme myös verkon suunnittelua ja vikaselvitystä.

Internet-palveluiden osalta käydään läpi kaikki yleisimmät Internetin palvelut kuten WWW-sivut, FTP, Chat, IRC, keskustelupalstat, postituslistat jne.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva lähiverkoista sekä internetin tekniikasta ja palveluista.