Kurssimoniste

Kaikille kurssilaisille jaetaan kurssimoniste, johon on koottu monenlaista verkkoasiaa, pääasiassa Internetin palveluista kertovia juttuja. Käytämme monistetta kurssin aikana tehtävien tukimateriaalina.

Kurssimonisteen kulloinenkin käyttö on selitetty tehtävän yhteydessä.