Varusohjelmat, 1 ov, DaKätu8
Suunnittelu ja ohjaus Aino Piippo

Kurssi kuuluu Tietojenkäsittelyn perustutkinnon ammatillisten yhteisten opintojen tutkinnon osaan Tietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen, 20 ov, ja siinä opintokokonaisuuteen Käytön tuki, 8 ov

Sisältö:
Kurssilla tutustutaan erilaisiin varusohjelmiin ja niiden käyttöön ongelmien ilmetessä ja niitä kartoitettaessa. Tällöin käydään läpi merkkipohjaiset käyttöjärjestelmäkomennot ja käyttöjärjestelmän  apuohjelmat sekä järjestelmätyökalut. Lisäksi tutustutaan tiedostojen pakkaamiseen ja purkamiseen sekä virustorjuntaan.

Käyttöjärjestelmän rooli ja merkitys
Eri käyttöjärjestelmät: DOS, WindowsX
DOS-komennot, komentojonot ja ympäristömuuttujat
Varusohjelmat: Pakkaus- ja purkuohjelmat, virustorjunta ja varmuuskopiointi